بازدید بانوی کهن دیار" شهبانو فرح پهلوی" و"شاهزاده رضا پهلوی" همراه با خانواده از"استوانه منشور" کورش بزرگ "


"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد"

آری، ديو، چه بخواهد چه نخواهد  به دست فرهنگ ما به  شيشه ی استوره ای اش بازخواهد گشت
و ديدن آن لحظه برای هر کس که به فرهنگ خردمدار و زيبای ايرانی مان باور دارد
سخت ساده و شکوهمند است.

***

*بهاران برمردمان ایران زمین خجسته باد!

نوروز پایدار است    تاماه ومهر باقی است

فرارسیدن سال نو 1392 «سال مبارزه با تبعیض در میراث فرهنگی" را با آرزوی  آزادی وشادی  برای ملت بزرگ وقهرمان ایران  سبز آغاز می کنیم،  آرزوی نگاهداری وحفظ ارزشهای ملی ومیراث های فرهنگی کشور مهد تمدنها ،  آرزوی دستیابی به شرافت و هویت سرزمین اهورائی و مقدسی که نیاکان ما چشم به سرنوشت نسل امروز دوخته اند تا به اقتدار و سربلندی دوران آنها بازگردیم ،

مدیر ، نویسندگان ، گروه مدیریت فنی

. خبرگزاری مردانی نیوز

زنده باد ایران  ، پاینده باد آزادی  ،  برقرار باد منشور حقوق بشر کورش بزرگ  .

آرم جشن های 2500 ساله شاهنشاهی از( Emblem der 2.500 Jahr-Feier

wikipedia

ثار تاج گل توسط شا هنشاه آریامهربه آرامگاه کورش

در سال ۱۹۷۱ ایران ۲۵۰۰ اُمین سال سلطنت کوروش را جشن گرفت.

ثار تاج گل توسط شا هنشاه آریامهربه آرامگاه کورش

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد : شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد
شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد : شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

سخنان محمد رضا پهلوی به مناسبت جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران

و چنین بود که همراه پادشاه خود محمد رضا شاه در برابر آرامگاه ِ ابدی کورش بزرگ در روز 20 مهر ماه   2540 بیان نمودند:

"کورش!

شاه بزرگ،

شاه شاهان،

شاه هخامنشی،

شاه ایرانزمین،

از جانب من، شاهنشاه ایران،

و از جانب ملت من،

بر تو درود باد.

در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی

کهن که 2500سال پیش بدست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر  ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم.

همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمانی تازه می بندد، ترا بنام  قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیادگذار کهنسال ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت، درود می فرستیم.

کورش!

ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا بتو بگوییم:

آسوده بخواب که ما بیداریم،

و برای نگاهبانی میراث پرافتخار تو همواره بیدار خواهیم بود.

سوگند یاد می کنیم که آن پرچمی را که تو 2500سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت.

سوگند یاد می کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را بعنوان ودیعه ای مقدس که  گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده ای پولادین حفظ خواهیم کرد، و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خویش خواهیم سپرد.

سوگند یاد می کنیم که سنت بشر دوستی و نیک اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی، همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود.

در این بیست و پنج سده، کشور تو و کشور من، شاهد سهمگین ترین حوادثی شد

که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است، و با اینهمه هرگز این ملت در برابر دشواریهای گران سر تسلیم فرود نیاورد.

در طول 2500سال، هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و  جانبازان ایران زمین آبیاری شد، تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند، بسیار کسان

بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت، با همه ی تیرگیها، این سرزمین فروغ جاودان همچنان  تجلی گاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا گرد آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که:

پس از گذشت بیست و پنج سده، امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو، نام ایران در  سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است.

امروز نیز همانند زمان تو، ایران در صحنه ی پر آشوب جهان پیام آور آزادگی و بشر دوستی و پاسدار والاترین آرمانهای انسانی است.

مشعلی که تو بر افروختی و در طول 2500سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزان تر و تابناک تر از همیشه در این

سرزمین نورافشان است، و فروغ آن همچون دوران تو، از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است.

کورش!

شاه بزرگ،

شاه شاهان،

آزادمرد آزادمردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان،

آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود."

سخنان محمد رضا پهلوی به مناسبت جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید

شکوه  شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

بازدید بانوی کهن دیار" شهبانو فرح پهلوی" و"شاهزاده رضا پهلوی" همراه با خانواده از"استوانه منشور" کورش بزرگ "

***

کوروش دوم، معروف به کوروش بزرگ یا کوروش کبیر (۵۷۶-۵۲۹ پیش از میلاد) نخستین شاه ایران و بنیان‌گذار دورهٔ شاهنشاهی ایرانیان می‌‌باشد.

وی به‌خاطر بخشندگی‌، بنیان گذاشتن حقوق بشر، پایه گذاری نخستین امپراتوری چند ملیتی و بزرگ جهان، آزاد کردن برده‌ها و بندیان، احترام به دین‌ها و کیش‌های گوناگون، گسترش تمدن و غیره شناخته شده‌است..واژه کوروش یعنی "خورشیدوار". کور یعنی "خورشید" و وش یعنی "مانند".

Left to right:
Julian Raby, The Dame Jillian Sackler Director, Massumeh Farhad, Chief Curator and Curator of Islamic Art Freer Gallery of Art/Arthur M. Sackler Gallery Smithsonian Institution,

HIM Shahbanou Farah Pahlavi,  H.I.H. Reza Pahlavi, HIH Yasmin Pahlavi

***********

The Cyrus Cylinder and Ancient Persia: A New Beginning
March 9–April 28, 2013
Click to see slideshows and more: Arthur M. Sackler Gallery

Modest in scale and appearance, the Cyrus Cylinder is one of the most important and iconic objects in world history. The origins of this baked clay object, which was buried as a foundation deposit, can be traced to the Persian king Cyrus the Great’s conquest of Babylon in the sixth century BCE. It bears an inscription, written in Babylonian cuneiform, that claims Cyrus’s victory over the last Babylonian ruler, Nabonidus. Also in this text, Cyrus declared religious freedom for his newly conquered people. He encouraged Jews to return to Jerusalem and build the second temple, which earned him the title “shepherd of God” and even the “Lord’s anointed” (Messiah) in the Book of Isaiah. Although the Cylinder was not discovered until 1879, Cyrus’s support for religious tolerance has inspired generations of philosophers, rulers, and statesmen—from ancient Greece to the Renaissance, and from the Founding Fathers to leaders in the modern-day Middle East.

On loan from the British Museum, this remarkable object makes its US debut at the Sackler. It is shown with a number of key items that offer insight into the religious, cultural, and linguistic traditions of the vast and powerful Achaemenid Empire (539–331 BCE) founded by Cyrus the Great.

The Cyrus Cylinder and Ancient Persia: A New Beginning is organized by the British Museum in partnership with the Iran Heritage Foundation and the Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution. The exhibition is supported by an indemnity from the Federal Council on the Arts and the Humanities. Major support for the Sackler’s presentation is

provided by the Leon Levy Foundation.


At the Sackler Gallery March 20, 2013

From left to right:

H.I.M. Empress Farah Pahlavi, Princess Nour Pahlavi,  Princess Yasmin Pahlavi,  Princess Farah Pahlavi, H.I.H. Reza Pahlavi and Princess Iman Pahlavi

at the Sackler Gallery  Washington DC- March 20, 2013

بازدید بانوی کهن دیار" شهبانو فرح پهلوی" و"شاهزاده رضا پهلوی" همراه با خانواده از"استوانه منشور" کورش بزرگ "

H.I.H Reza Pahlavi recalled that "as an Iranian, I am both humbled and proud at the sight of Cyrus' cylinder; a reminder to all mankind of the principles of
tolerance and freedom of all faiths observed throughout our once great Empire".

شاهزاده رضا پهلوی :

به عنوان یک ایرانی با افتخار به بازدید استوانه کوروش شتافتم که یادآوری است برای بشریت که امپراطوری پرشکوه

ایران چگونه احترام و آزادی را برای تمامی باورهایی که درگستره آن می زیسته اند پاس می داشته است


برگرفته از نمایه رسمی شهبانو فرح پهلوی


http://www.farahpahlavi.org/cyrus-cylinder.html


متن کتیبه کوروش کبیر:

اینک که به یاری مزدا تاج سلطنت ایران و بابل و کشورهای جهات اربعه را به سرگذاشته ام اعلام می کنم که تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم محترم خواهم شمرد و نخواهم گذاشت که حکام و زیر دستان من دین و آئین و رسوم ملتهائی که من پادشاه آنها هستم یا ملتهای دیگر را مورد تحقیر قرار بدهند یا به آنها توهین نمایند.

من از امروز که تاج سلطنت را به سر نهاده ام تا روزی که زنده هستم و مزدا توفیق سلطنت را به من می دهد هرگز سلطنت خود را بر هیچ ملتی تحمیل نخواهم کرد و هر ملت آزاد است که مرا به سلطنت خود قبول کند یا ننماید و هرگاه نخواهد مرا پادشاه خود بداند من برای سلطنت آن ملت مبادرت به جنگ نخواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه ایران هستم نخواهم گذاشت کسی به دیگری ظلم کند و اگر شخصی مظلوم واقع شد من حق وی را از ظالم خواهم گرفت وبه او خواهم داد و ستمگر را مجازات خواهم کرد.

من تا روزی که پادشاه هستم نخواهم گذاشت مال غیر منقول یا منقول دیگری را به زور یا به نحو دیگر بدون پرداخت بهای آن و جلب رضایت صاحب مال تصرف نماید و من تا روزی که زنده هستم نخواهم گذاشت که شخصی دیگری را به بیگاری بگیرد و بدون پرداخت مزد وی را به کار وا دارد.

من امروز اعلام می کنم که هر کسی آزاد است که هر دینی را که میل دارد بپرستد و در هر نقطه که میل دارد سکونت کند مشروط بر اینکه در آنجا حق کسی را غصب ننماید و هر شغل را که میل دارد پیش بگیرد و مال خود را به هر نحو که مایل است به مصرف برساند مشروط بر اینکه لطمه به حقوق دیگران نزند.

من اعلام می کنم که هر کس مسئول اعمال خود می باشد و هیچ کس را نباید به مناسبت تقصیری که یکی از خویشاوندانش کرده مجازات کرد و مجازات برادر گناهکار و بر عکس به کل ممنوع است و اگر یک فرد از خانواده یا طایفه ای مرتکب تقصیر می شود فقط مقصر باید مجازات گردد نه دیگران.

من تا روزی که به یاری مزدا زنده هستم و سلطنت می کنم نخواهم گذاشت که مردان و زنان به عنوان غلام و کنیز بفروشند و حکام و زیر دستان من مکلف هستند که در حوزه حکومت و ماموریت خود مانع از فروش و خرید مردان و زنان بعنوان غلام و کنیز بشوند و رسم بردگی باید به کلی از جهان برافتد.

از مزدا خواهانم که مرا در راه اجرای تعهداتی که نسبت به ملتهای ایران و بابل و ملتهای ممالک اربعه بر عهده گرفته ام موفق گرداند.


شور و عشق به وطن و تاریخ و فرهنگ ایران، بیگانه صفتان ِ وطنی و تنگ چشمان ِ خارجی را خوش نیامد و عقده های حقارت خود را در کدر کردن اذهان، بیزاری و تنفر از شادی و شادمانی و چنگال دریدن بر هر چه زیبایی و رعنایی نشان دادند و تخم بی اعتمادی و سست کردن عِرق ملی را پراکندند و همصدا با دیو خفته در اعماق تاریخ ناسازگاری پیشه کردند و ایران بالا بلند و ملت بزرگش را به این روز سیاه کشاندند.

این گزارشها در حال تکمیل شدن است

خبر گزاری مردانی نیوز

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت شاهزاده رضا پهلوی بازدید بانوی کهن دیار" شهبانو فرح پهلوی" و"شاهزاده رضا پهلوی" همراه با خانواده از"استوانه منشور" کورش بزرگ "