تسلیت خانواده "شاهزاده رضا پهلوی" به مناسبت درگذشت" فرهاد سپهبدی"

طرح از هنرمند ما بابک

( ایران کشور کورش کبیر است نه کشور صاحب زمان)

در جهان تا نور خورشید است وماه

عشق ایرانی به نوروز است وشاه

شاهزاده رضا پهلوی


تسلیت خانواده "شاهزاده رضا پهلوی" به مناسبت درگذشت" فرهاد سپهبدی
"

با درگذشت فرهاد سپهبدی ایران خدمتگزاری صدیق و توانا را از دست داد

Tuesday, April 8th, 2014

Viewed 186 times

Reza Pahlavi

۱۹ فروردین  ۱۳۹۳

با درگذشت فرهاد سپهبدی ایران خدمتگزاری صدیق و توانا را از دست داد. دوستان و آشنایانش فقدان یک یار شریف و وفادار را یقینا احساس خواهند کرد.


در دورانی که میهن عزیزما در پهنه بین المللی به اعتبار بی سابقه دست یافته بود، او در مقام نمایندگی ایران از هیچ تلاشی برای پاسداری از حفظ منافع و نام و اعتبار وطنش دریغ نکرد و در انجام خدمت و ایفای مسئولیت هایش به ثبات قدم و صداقت در کار مشهورشد. در دوران تلخ و دردناک دوری از ایران نیز آنچه در توان داشت برای فرارسیدن روز آزادی میهنش کوشید. من او را از نزدیک می شناختم و در همکاری با من و بستگانم بسیار صمیمی و صدیق بود.


من، همسرم و مادر بزرگوارم از درگذشت این یار و همکار وفادار و صدیق بینهایت متاثریم و فقدان او را به همه بازماندگان و عزیزان سوگوارش تسلیت می گوییم و خود را با آنان همدرد می شماریم.

روانش شاد و خاطره اش جاودان باد.

رضا پهلوی
***
این گزارشها در حال تکمیل شدن است
خبر گزاری مردانی نیوز

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار تسلیت خانواده "شاهزاده رضا پهلوی" به مناسبت درگذشت" فرهاد سپهبدی"