پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر

خرد چشم جان است، چون بنگری
تو بی چشم، شادان جهان نسپری

آری، ديو، چه بخواهد چه نخواهد  به دست فرهنگ ما به  شيشه ی استوره ای اش بازخواهد گشت
و ديدن آن لحظه برای هر کس که به فرهنگ خردمدار و زيبای ايرانی مان باور دارد
سخت ساده و شکوهمند است.

***

در جهان تا نور خورشید است وماه

عشق ایرانی به نوروز است وشاه

شاهزاده رضا پهلوی

Reza Pahlavi

پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر

Tuesday, April 29th, 2014 by شاهزاده رضا پهلوی

Reza Pahlavi


یازده اردیبهشت ۱۳۹۳

اول ماه مه ۲۰۱۴

روز جهانی کارگر، فرصتی برای قدردانی از قشری که بیشترین تلاش را برای  توسعه اقتصادی کشور انجام می دهد، می باشد. جمعیت با شکوهی در تشکلات بزرگ کارگری برای بیان مطالبات خود و گرامیداشت این روز باشور و هیجان در خیابان ها گرد هم می آیند.

در حالی که اختلاس های نجومی و بهت آور در رژیم جمهوری اسلامی رخ می دهد و درحالی که به دلیل سیاست های غیر عقلانی رژیم برای رسیدن به سلاح های هسته ای، نابودی اقتصاد کشور را به بار داشته است، متاسفانه شاهد افزایش تورم، اخراج گسترده کارگران، حذف دستمزدها، سفره های تهی، نبود امنیت شغلی، عدم امکانات ایمنی در محیط کار، نقض حقوق کار و کارگر و یا بهره کشی از کودکان به عنوان کارگر هستیم.

حقوق انسانی کارگران در میهنمان تحت سلطه حکومتی مستبد و بی کفایت در امور کشورداری بطور مستمر نقض و سرکوب می شود. تجمعات کارگران و زحمت کشان، سرکوب و با خشونت  مواجه می شود، و بسیاری از فعالان مدافع حقوق کارگران و سندیکای کارگری تنها به دلیل بر زبان راندن حقوق انسانی طبقه زحمتکش کشور در زندان به سر می برند.

مطابق ماده بیست و یکم اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون ها، تشکیل نهادهای کارگری بدون دخالت دولت و کارفرما از حقوق اساسی کارگران است. برهمین اساس، تمامی تشکل های مدنی، از جمله اتحادیه های کارگری، نقش بسیار مهمی در استقرار دمکراسی و پایداری آن بازی می کنند.

در جامعه ای که دمکراسی برقرار باشد، کارگران اجازه تجمع و یا ایجاد اتحادیه های کارگری می یابند، و می توانند در مقابل هر روند غیر دمکراتیکی که ناقض حقوق مدنی و صنفی آنها باشد، مقاومت نموده و آزادانه اعتراض کنند.

طبق ماده بیست و سوم اعلامیه جهانی حقوق بشر، باید حقوق بیکاری در اختیار کارگران بی کار شده قرار گیرد و از تامین اجتماعی منصفانه برخوردار باشند، ولی متاسفانه در ایران امروز این حقوق ساده و بنیادین به صورت روزمره نقض می شوند.

هم میهنانم،

این روز را به زحمت کش ترین طبقه جامعه، که بیشترین نقش را در چرخش توسعه اقتصادی جامعه بازی می کنند، شادباش می گویم. برای سلامتی رضا شهابی، محمد جراحی، بهنام ابراهیم زاده، رسول بوداقی و همه زندانیان سیاسی ـ عقیدتی در بند آرزوی بهبودی و آزادی دارم.

یقین دارم که با تلاش بی وقفه همه کنشگران حقوق انسانی و همبستگی ملی، این بخش مهم جامعه، در چارچوب حکومتی دمکراتیک، به خواسته های قانونی و بر حق خود « عدالت، امنیت، رفاه، برابری و آزادی » دست خواهد یافت.

پاینده ایران

رضا پهلوی

اورگینال برگرفته از نمایه رسمی شاهزاده رضا پهلوی

http://www.rezapahlavi.org/details_article.php?persian&article=679

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت پیام ها پیام شاهزاده رضا پهلوی به مناسبت گرامیداشت روز جهانی کارگر