بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در مورد حمله وحشیانه به کمپ اشرف

طرح از هنرمند ما بابک

( ایران کشور کورش کبیر است نه کشور صاحب زمان)

سال 1392، «سال مبارزه با تبعیض در میراث فرهنگی»نام می گیرد

در جهان تا نور خورشید است وماه

عشق ایرانی به نوروز است وشاه

شاهزاده رضا پهلوی

یاد و راه همهی جانبخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

***

کشته شدن شماری از اعضای مجاهدین خلق در کمپ اشرف

بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در مورد حمله وحشیانه به کمپ اشرف

شاهزاده رضا پهلوی

۱۲ شهریورماه ۱۳۹۲

بار دیگر با نهایت تاسف شاهد اقدام غیرانسانی دولت دست نشانده عراق در حمله به هم میهنان اسیر و بی پناهمان در کمپ اشرف هستیم.

جای بسی شگفتی است که سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر، چشم بر روی چنین فجایعی می بندند و هیچگونه اقدامی در پیشگیری از بروز آن به عمل نمی آورند.

این فاجعه غیر انسانی را شدیدا محکوم می نمایم و با بازماندگان همدردی نموده و برایشان شکیبایی آرزو دارم.

آیا زمان آن نرسیده است که هم صدا در مقابل هر ستمی به  ایستیم و نقطه پایان بر تمامی بی خانمانی ها، آوارگی ها و سرگردانی ها بنهیم.

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت شاهزاده رضا پهلوی بیانیه شاهزاده رضا پهلوی در مورد حمله وحشیانه به کمپ اشرف