پیام شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت نوروز ۱۳۸۸

    
  نوروز و سال نو بر همۀ شما شاد و فرخنده باد

" بهاران برمردمان ایران زمین خجسته باد! "

 

 " نشان دودمان پهلوی"

*** 

اول فروردین ماه ۱۳۸۸
هم میهنان عزیزم،  
 شاهزاده رضا پهلوی
در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه
***
 آغاز سال نو و فرارسیدن عید نوروز، این یادگار کهنسال ملی را، به
 یکایک شما شادباش می گویم.
امیدوارم بتوانید این ایام فرخنده را به رسم دیرینه با شکوهی هرچه
 بیشتر در شادی و تندرستی برگذار کنید.

 

Photo by KA

درود بر روان پاك شاهنشاه آريامهر

****
عید نوروز را از جان و دل گرامی می داریم که میراث ارزندۀ نیاکان نکوکار ماست.
آن را عید ملی و بزرگ خود می شمریم که یادآور هویت و شناسنامۀ هزاران
 سالۀ ایرانیان است. به استقبال نوروز می رویم
 و به جشن اش بر می خیزیم که سرآغاز نوزایش و بیداری طبیعت است
 و نشان بی مثال برون شدن زندگی و پویایی از سرداب خواب و سکون.
 هیچ عید دیگری در جهان نیست که این ویژگی های جان فزا را همه
 یکجا در خود داشته باشد.

***

 آرزویم آن است که در این عید بزرگ دل های شما هم میهنان عزیــزم، چون بهـاران، آکنده از شکوفه های امید به برآمدن فردایی شایستۀ ایران و مردم آزادۀ آن شود.
 امیدوارم در سال نو خوش دلی و تندرستی و آزادی نصیب شما و صلح و آسایش و امنیت بهرۀ میهن ما باشد.
خواستار آنم که در این ایام سرور و امید یاد بداندیشان و بدخواهان ایران از سینه ها بیرون رود. باشد که خاطرۀ نیکان و بزرگان تاریخ وطن و یادآوری دوران های سربلندی ایران دل ها را آکنده از شوق و شور و عزم ها را به برکشیدن دوبارۀ وطن استوارتر از همیشه کند.
امیدوارم که دروغ و ریا از پهنۀ میهنمان رخت بربندد و در سال نو آفتاب درخشان آزادی و آشتی برسرزمین کُهن ما بتابد و آغازگر عصر تازه ای از نیک بختی و سرافرازی ملت و طلیعۀ دوران درخشیدن توانایی های جوانان مستعد وطن شود.
نوروز و سال نو بر همۀ شما شاد و فرخنده باد
خداوند نگهدار ایران باد
پیام شاهزاده رضا پهلوی  با صدا"
http://www.rezapahlavi.org/audios/?id=286#286

رضا پهلوی

2009-03-17

 http://www.rezapahlavi.org/

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت شاهزاده رضا پهلوی پیام شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت نوروز ۱۳۸۸