از فرمایشات علیاحضرت شهبانو در اثر جاودانه کهن دیارا/11

 
فرمایشات علیاحضرت شهبانوی بزرگوارمان
 در اثر گرانبهای کهن دیارا
" درودت باد شهبانو "
  غرور و شوکت و مجد همه تاریخ ایرانی 
در نوروز 1342 در شهر قم آشوب شد و پلیس برای آرام کردن تظاهر کنندگان
مجبور به دخالت گردید .
پادشاه در امر اصلاحات مصمم  اما با هر گونه خونریزی سخت مخالف بود .
نخست وزیر اسدالله علم در برابر ارتجاع سیاه قصد مقاومت داشت .
روز 12فروردین همسرم برای زیارت حرم امام رضا به مشهد پرواز کرد .
من که به تازگی فرحناز را به دنیا آورده بودم  نتوانستم در این سفر او را همراهی کنم.
در جواب خوشامد گوئی مقامات شهر مشهد پادشاه دستورهای
 مقدس قران را یاد آوری کرده  وتفاسیری را که به سود منافع برخی از روحانیون 
 و در تضاد با اصول برابری وبرادری قران است  محکوم نمود.
سپس اضافه کرد...
این  اشخاص مانع از پیشرفت  و توسعه مملکت میشوند   .
خوشبختانه مردم ایران این مرتجعین را می شناسند
  واگر لازم باشد ما آنها را معرفی خواهیم کرد.
این روحانیون  و خصوصا روح الله خمینی با ایراد نطق های تند بر علیه پیشرفت 
 وترقی و ارتباط ایران با جهان که در اصطلاح  غرب زدگی خلاصه می شد  
 چهره واقعی خود را نشان دادند .
***

پادشاه فقيد و شهبانو  فرح پهلوی - 1970, رضاپهلوي و فرحناز پهلوي -
دفتر كار پادشاه- 1964

***

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

***

اواسط خردادماه شورش در مشهد بالا گرفت و یک پاسبان کشته شد .

در تهران وشیراز تظاهر کنندگان کتابخانه شهرداری را به آتش کشیدند و به غارت دکان ها پرداختند.
دولت در مقابل با توقیف خمینی عکس العمل نشان داد .
تنش آنچنان شدت پیدا کرده بود که حتی ما هم آن را پیرامون خود احساس می کردیم .
در آن سال ما به دستور پادشاه زودتر از سال های دیگر به قصر سعد آباد  در شمیران رفتیم  وبه یاد دارم سربازان گارد لباس رزم به تن داشتند  و من در آن روزها فرحناز را که فقط سه ماه داشت  در بازوان خود می فشردم .
بعد از دستگیری خمینی بر تشنجات افزوده شد  و علم نخست وزیر که برای مملکت احساس خطر می کرد از پادشاه خواست اجازه دهد بطور موقت فرماندهی ارتش را به عهده گیرد .
سپس مسئولین را به دفتر خود دعوت کرده آنها را از خطر تصرف تهران توسط شورشیان واقف نمود .
ارتش به دستور نخست وزیر اجازه داشت که در موارد خطرناک به خاطر امنیت کشور تیر اندازی کند.
اسدالله علم برای حمایت از پادشاه مسئولیت بر قراری نظم را پذیرفت و به وضوح اعلام کرد که در صورت شکست مسئول عواقب آن خواهد بود .
او موفق شد آرامش را به کشور باز گرداند اما سی هزار نفر در تهران و نزدیک به پنجاه هزار نفر در سراسر کشور به هلاکت رسیدند .
شایع بود که روح الله خمینی محکوم به مرگ خواهد شد .
نخست وزیر طرفدار محکومیت او بود  اما رئیس وقت ساواک تیمسار حسن پاکروان که مردی با فرهنگ و هوشمند  وانسان دوست بود....

 ( بعد ها سفیر ایران در فرانسه شد ).....
 نزد پادشاه طلب عفو او را کرد .
به عقیده پاکروان میبایست سرو صدا را خواباند  وبه روحانیون فرصت داد تا کم کم اصلاحات را بپذیرند  و موقتا به تبعید خمینی اکتفا شود .
پادشاه این پیشنهاد را پذیرفت .
در این مورد پادشاه در خاطرات خود چنین نوشت .....
او نه محاکمه شد  ونه محکوم  فقط از او خواسته شد که نطق های آتشین خود را در جای دیگری ایراد کند.
خمینی به ترکیه تبعید شد ولی بعد ا از پادشاه تقاضا کرد با اقامت او در کشور عراق موافقت کند و در همان جا بود که به فعالیت های زیان آور خود ادامه داد .
یکی از نخستین کسانی که پس از انقلاب از سوی خمینی محکوم به اعدام شد ...
تیمسار پاکروان بود که جان او را نجات داده بود...
این خبر هنگامی که در باهاماس بودیم به ما رسید  و ما را عمیقا متاثر  ومنقلب کرد    چرا که تیمسار پاکروان و همسرش از نزدیکان ما به شمار می رفتند و قبلا نیز از  دوستان پدر و مادر من بودند .
شکست تظاهرات 1342  وآغاز انقلاب سفید از سوی همه کشور های دموکراتیک  مورد استقبال قرار گرفت خصوصا روزنامه  نیویورک تایمز نوشت که ....
پادشاه همراه با کارگران و دهقانان علیه محافظه کاران  وسنت گرایان به مبارزه پرداخته است .

درودت باد شهبانو
که سالار زنان   بر قامت   تاریخ  ایرانی
غم ایرانیان را بهتر از هر کس  همی دانی
کجا دیگر چو شهبانو فرح مام وطن زاید به آسانی ؟

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار از فرمایشات علیاحضرت شهبانو در اثر جاودانه کهن دیارا/11