از فرمایشات علیاحضرت شهبانو در اثر جاودانه کهن دیارا/4

از فرمایشات علیاحضرت شهبانوی بزرگوارمان
در اثر گرانبهای کهن دیارا
" درودت باد شهبانو "
غرور و شوکت و مجد همه تاریخ ایرانی

فصل چهاردهم ( ص 191)

در دوران کودکی همسر من  .. ایران زیر نفوظ اقتصادی وسیاسی
دول خارجی و در راس آنها انگلستان که نفت ما را استخراج می کرد قرار داشت .
او شاهد احیای هویت ملی بدست نیرومند پدرش رضاشاه بود .

"رضاشاه کبير و محمد رضا شاه فقيد"

***

معهذا هنگامی که به سلطنت رسید میبایست همه کارها را از سر گیرد
زیرا به خاطر جنگ دوم جهانی نیروهای انگلیس و شوروی
ایران را تصرف کرده بودند .
چه کسی ممکن بود در جهان سیاست آن دوران به فکر پادشاهی 21 ساله
و بی تجربه باشد که بر کشوری که متفقین از آن برای کمک
به شوروی استفاده می کردند حکومت می کرد.
***
31 خرداد 1344. لئونيد برژنف رهبر شوروي
از اعليحضرتين در فرودگاه مسكو استقبال می کند
***
در طول قرن نوزدهم وآغاز قرن بیستم روسیه  تزاری برای تسلط
بر ایران با امپراطوری ا نگلستان در جدال بود.
پنجاه سال بعد با وجود این که روسیه به دولت اتحاد جماهیر شوروی
سوسیا لیستی  تبدیل شده بود .
بیم آن میرفت که یک بار دیگر اوضاع نابسامان دوران قاجار تکرار شود .

***

اما آذربایجان که حزب دموکرات با حمایت دولت شوروی آن را در اختیار گرفته بود در سال 1325 توسط نیروی نظامی ایران آزاد شد.
بهره برداری از نفت نیز در سال 1333 طی مبارزه ای علیه منافع انگلیس به ما باز گشت .
از آن پس پادشاه توانست توسعه اقتصادی مملکت را آغاز کند و او این کوشش ها را با رفراندم در باره انقلاب سفید در سال 1342 آغاز  نمود .
علاوه بر این برای توسعه اقتصادی و یافتن جای مناسب برای ایران در میان ملل دنیا سفر بسیار کرد و با اغلب کشورهای جهان از بزرگ و کوچک  کاپیتالیست و کمونیست روابط نزدیک برقرار نمود .
این سفر ها که من در آن شرکت می کردم به کلی با نوع سفرهایم در داخل مملکت متفاوت بود و جهان پنهان سیاست را به من شناساند.
با توجه به خصوصیات اخلاقی ام بدیهی است که بیشتر به گفتگو و دیدارهای گرم وصمیمانه هموطنانم علاقمند بودم  اما از سفرهای خارجی نیز خاطرات خوشی برایم به جای مانده .
شگفت آنکه ما بیشتر به کشور شوروی سفر می کردیم  همسایه ای که روابطمان با او گاه  گرم و گاه سرد و مواقعی دوستانه بود و گاه دچار تیرگی و ابهام می گردید .
طی نخستین سفرم به مسکو  ولنینگراد در آغاز سالهای چهل از مکانهای  تاریخی مخصوصا کاخ های تزار ها بازدید کردم و به یاد دارم که این فکر به ذهنم خطور کرد که اگر روزی ما از ایران رانده شویم آیا اطاق های خواب ما را مانند این کاخ ها به تماشا خواهند گذاشت ؟
آیا زندگی خصوصی ما این چنین در معرض دید تماشاگران کنجکاو قرار خواهد گرفت ؟
بر خلاف زمامداران چینی که هنگام پذیرائی از من با ظرافت سعی داشتند از نشان دادن میراث امپراطوران چین به من خود داری کنند  .. روس ها گوئی از نشان دادن کاخ های نیکلای دوم  و حتی محل اعدام درباریان او لذت می بردند .
در حالیکه وضع داخلی ایران هنوز ناپایدار بود و انقلاب سفید به تازگی آغاز شده بود وگروه های چپ افراطی وبرخی از فئودالها به سیاست دولت معترض بودند .
نحوه برخورد موذیانه روسها با ما موجب نگرانی مداوم بود .
ولی در سالهای پنجاه فکر می کردم که پیشرفت سریع مملکت در جریان است و همسرم آنچنان به آینده ایران اطمینان داشت که اشارات مکرر شوروی ها برایم نگران کننده نبود .
اما در همین دوران شکوفائی ایران بود که اغتشاشات آغاز شد و تا بدانجا پیش رفت که مجبور به ترک مملکت شدیم.
امروز همان گونه که پیش بینی می کردم  زمامداران اسلامی درهای اقامتگاه ها و خصوصا کاخ های سعد آباد و نیاوران را به روی بازدید کنندگان گشوده اند .

درودت باد شهبانو
که محبوب قلوب نسلهای  کشور خورشید تابانی
همه سمبل به هر دخت وطن  فرزند ایرانی
کجا دیگر تواند مادر گیتی چو آن سالار زن  زاید
که در هر سو برای نا امیدان مژده  امیدوارانی
درودت باد شهبانو ..
غرور و شوکت و مجد همه تاریخ ایرانی

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار از فرمایشات علیاحضرت شهبانو در اثر جاودانه کهن دیارا/4