از فرمایشات علیاحضرت شهبانو در کتاب کهن دیارا:1/

   گذاشتن تاج بر سر من در تاریخ آبان 1346   این احساس بمن

 دست داد که این تاج بر سر همه زنان ایران گذاشته میشود.

علیرغم یک ربع قرن سلطنت  همسرم همواره مراسم تاجگذاری

 خود را به تعویق انداخته بود  .
در پاسخ کسانی که او را به این کار تشویق می کردند با لحنی جدی می گفت....
 
روزی تاجگذاری خواهد کرد که احساس کند مملکت واقعا در راه پیشرفت
 وترقی است و تاجگذاری در برابر مردمی که در فقر وبیسوادی بسر میبرند
  افتخاری برای او بشمار نمیا مد.
از سال 1344 بخاطر آشکار شدن نخستین نتایج انقلاب سفید
وبسیج عمومی حاصل از آن در سراسر مملکت
  پادشاه به فکر تاجگذاری رسمی خود افتاد.
  
تاجگذاری شهبانو فرح پهلوی

بانوی کهن دیار ایران

دوران شکوفایی مهد تمدن

***

خصوصا که رضا ولیعهد به سن هفت سالگی رسیده بود و می توانست در این مراسم که جنبه نمادین داشت  شرکت کند.
نظر به این که ولادت سومین فرزند مان علیرضا برای بهار 1345 پیش بینی شده بود لذا تاریخ مراسم تاجگذاری چهارم آبان  1346 تعیین گردید که ضمنا تاریخ چهل و هشتمین سال ولادت پادشاه نیز بود.
از نظر پادشاه همه ایرانیان میبایست بتوانند در مراسم تاجگذاری شرکت کنند زیرا این واقعه آغاز دوره جدیدی در تاریخ ایران بشمار میرفت ولازم بود بازتاب قابل توجهی داشته باشد.
بنابراین کمیته تاجگذاری برای سازمان دادن این روز تاریخی به ریاست تیمسار مرتضی یزدان پناه تشکیل شد.
او از همراهان رضا شاه واز هواخواهان دائمی سلطنت بود و مهدی سمیعی رئیس بانک مرکزی در انجام این وظیفه او را همراهی میکرد.
رضاشاه در سن 48 سالگی وشش ماه پس از رای مجلس موسسان مراسم تاجگذاری خود را در پنجم فروردین ماه 1305 برگزار کرده بود .
مراسم در کاخ گلستان انجام گرفته بود وطی همین مراسم همسر آینده من که در آن زمان هفت سال داشت رسما به مقام ولیعهدی نائل شده بود.
کمیته تاجگذاری این بار نیز کاخ گلستان را برای اجرای مراسم برگزید و بدینسان همسرم 41 سال بعد از پدر همان مراسم رسمی  وحتی تعیین رضا به مقام  ولیعهدی را تکرار می کرد.
رضا نیز به سن هفت سالگی رسیده بود........
با قلبی سرشار از مهر به ایران از پیشگاه علیاحضرت شهبانوی بزرگوارمان عاجزانه استدعا داریم  احساسات صمیمانه  و مخلصانه ما را پذیرا باشند  که در برابر همه مشکلات ناشی از شورش متحدان نامقدس ایرانسوز درس ایستادگی را نه تنها به زنان بلکه به مردان ایران زمین آموختند.
شهبانوی خوب و مهربان
 ای  سمبل  سالار زنان  در همه تاریخ ایران زمین ..
عمرتان مستدام  وسایه اتان بر سر ما پر دوام باد
مدیریت سایت  و مدیریت فنی  و  نویسندگان سایت مردانی نیوز

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار از فرمایشات علیاحضرت شهبانو در کتاب کهن دیارا:1/