گفتار " شاهزاده رضا پهلوی" شب یلدا - شب زایش نور و روشنایی بر ایران پاینده باد - ۱۳۹۲

طرح از هنرمند ما بابک

( ایران کشور کورش کبیر است نه کشور صاحب زمان)

سال 1392، «سال مبارزه با تبعیض در میراث فرهنگی»نام می گیرد

در جهان تا نور خورشید است وماه

عشق ایرانی به نوروز است وشاه

شاهزاده رضا پهلوی

یاد و راه همهی جانبخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

***

به ياد قيام

23 خرداد 1388،
آغاز جنبش سبز
جوانان ايران
عليه حکومت خون آشام اسلامی،
و به ياد
برجسته ترين
نماد سکولار آن:
ندا آقا سلطان

***

امسال نیز در کنار سرو همیشه سبز یلدا، به استقبال خورشید جاودان سرزمین مان بشتابیم

زندگی تان روشن و یلدایتان خجسته باد

یلدا را، با باور به پایان تاریکی و رسیدن به روشنایی، جشن بگیریم


گفتار " شاهزاده رضا پهلوی" شب یلدا - شب زایش نور و روشنایی بر ایران پاینده باد - ۱۳۹۲


Reza Pahlavi

شب چله و چهل چراغ، بلندترین شب سال، شب یلدا فرارسیده است. امشب حافظ میهمان خانه همه ایرانیان در سراسر جهان است. امشب، همگان در کنار خانواده، دوست و آشنا به گرد سفره انار و آجیل آمده و بزرگترها قصه های کهن ایرانی را برای کوچکترها بازخوانی می کنند.

به میمنت این شب یلدا تا دمیدن پرتو پگاه در دامنه های البرز و باززاییده شدن خورشید و روشنایی، برای خانواده ها و نزدیکان زندانیان که چشم درراه بازگشت عزیزشان هستند،

برای زنان سرزمینمان که مورد جور واقع شده اند، برای کودکان خیابانی که در زیر برف و باد مشغول به کار هستند، برای کارگران و زحمت کشان کشورمان که در تنگدستی و نگرانی به سر می برند،

برای فرهنگیان و کارمندان و کارکنان ایرانمان که دغدغه امرار معاش لذت زندگی را از آنها سلب کرده است، برای نظامیان که جان برکف در شرایط دشوار پاسدار مرزوبوم ایرانمان هستند، برای آنان که در بستر بیماری به سر می برند، برای مادربزرگ ها و پدربزرگ ها که در خانه سالمندان در انتظار دیدار فرزندانشان هستند،

برای داغداران تنها، برای زندانیان در بند و به یاد همه جانباختگان راه آزادی، پیروزی مهر بر اهریمن تاریک را نیایش می کنم. یقین دارم که نور بر تاریکی پیروز است.

پاینده ایران

رضا پهلوی


این گزارشها در حال تکمیل شدن است

خبر گزاری مردانی نیوز

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار گفتار " شاهزاده رضا پهلوی" شب یلدا - شب زایش نور و روشنایی بر ایران پاینده باد - ۱۳۹۲