بیانات شهبانو فرح پهلوی در مراسم یاد بود بزرگداشت جوانان ایرانی که در شرایطی فجیع جان خود را از دست دادند درخت انار به یادبود شاهزاده لیلا پهلوی هدیه شهردار پاریس به شهبانو فرح پهلوی

 

طرح از هنرمند ما بابک

***


( ایران کشور کورش بزرگ است و  نه کشور صاحب الزمان)

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم
سال   1392 «سال مبارزه با تبعیض در میراث فرهنگی"


به ایران بیندیشیم .

ایران من امروز همه دل نگران است
هر گوشه از آن خاک اسیر دگران است

ای وای ، چه آمد به سر کشور کورش
ناجی که خود از طایفه فتنه گران است ؟

ایرانی آزاده کجا دیده کسی بر سر قدرت ؟
بر جایگه  شیر  ژیان   نسل  خران  است

***

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت
در حجره ی دلگیر نگه نتوان داشت

آنرا که سر زلف چو زنجیز بود
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت .
مهستی گنجه ای شاعره دوران غزنویان

خرد چشم جان است، چون بنگری
تو بی چشم، شادان جهان نسپری

"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد"

آری، ديو، چه بخواهد چه نخواهد  به دست فرهنگ ما به  شيشه ی استوره ای اش بازخواهد گشت
و ديدن آن لحظه برای هر کس که به فرهنگ خردمدار و زيبای ايرانی مان باور دارد
سخت ساده و شکوهمند است.

***

عشق ایرانی به نوروز است وشاه

"پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی"

***

از ازل گردون مقدر کرد در ملک کیان
بر دل  ایرانیان اینگونه تصمیم   و نگاه

گر زمانی بر سر ما آمد آن نوعی دگر
بی سرانجام اوفتاد اقبال ایرانی بچاه

ضامن شادی و آسایش بود آن پادشاه
از وجود او شکفته شد گل و دشت و گیاه

نبض گیتی میزند آرام با هر زمزمه
بر طبیعت بنگر آن بلبل بخواند در پگاه

هر که با آن شه نشیند در سرای
برگزیند بهترین زندگی از هر چه راه

کورش آن بنیان گزار کشور آزادگان
داد پندی تا نصیب ما کند عمق رفاه

بی کفن من را به زیر خاک پنهانم کنید
تا بگیرم جان  از این خاک سیاه

هم وطن  بر دل نشان  این  عاشقی
تا رسیم بر قله های  مجد  و جاه

***

***

نسل انقلاب
اي شيخ ’ بعد فتنه’ باعث شدي كه امروز ،
بیدار شوند جوانان

خودرا شنا سد اكنون’ درفكرچاره با شد
برگيرد ازتو تاوان

حق و حقوق او را بر هر غریبه دادی
از غزه تا به لبنان.

چندين هزاركودك ’رنجور ودلشكسته،
به آب ولقمه ای نان.

من نه  شهي شنا سم’ ني هرحكومتي را

تا چشم كرده ام باز’ من گوسفند تو چوپان

اما بدان كه امروز  دانيم چه كرده اي تو
ميهن كنيم  گلستان

با خون  خود نويسيم  بر هر ديار و شهري

ايمان  و باور من’

ايران و  باز هم  ايران

ایران من امروز همه دل نگران است .
هر گوشه آن خاک بدست دگران است .

ایرانی آزاده کجا دیده کسی بر سر قدرت ؟
بر جایگه رخش نگر  ، جمع خران است

**

▪ مراسم یادبود و بزرگداشت جوانان جان باخته ایران در مبارزه برای آزادی


یاد و راه همهی جانبخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد

به ياد قيام

23 خرداد 1388،

آغاز جنبش سبز

جوانان ايران

عليه حکومت خون آشام اسلامی،

و به ياد

برجسته ترين

نماد سکولار آن:

ندا آقا سلطان

****


درخت انار به یادبود شاهزاده لیلا پهلوی هدیه شهردار پاریس به شهبانو فرح پهلوی

کیهان آنلاین – ۲۳ خرداد ۹۲ – شهردار شهر پاریس به مناسبت یادبود شاهزاده لیلا پهلوی یک درخت انار در شهرداری منطقه ۱۶ پاریس به شهبانو فرح پهلوی هدیه داد تا همیشه به یاد شاهزاده لیلا سبز بماند. اما شهبانو فرح پهلوی این مراسم و این درخت را تقدیم مادرانی کرد که حتی حق ندارند برای فرزندان شان که در راه آزادی ایران کشته شده اند، مراسم یادبود برگزار کنند.


شهبانو فرح پهلوی تأکید کرد: این مراسم برای یادبود و بزرگداشت جوانان سربلند ایرانی است که در راه مبارزه برای آزادی در شرایطی اسفناک جان باخته اند، و به این خاطر برای من بسیار پر ارزش است. من هم مادری هستم که دو فرزندش را از دست داده ، فرزندانی که قلب شان برای ایران می‌تپید.

شهبانو فرح پهلوی به دعوت شهرداری پاریس برای مادران داغدار ایرانی درخت انار در باغ شهرداری می کارد: به دعوت شهرداری پاریس شهبانو فرح پهلوی روز پنجشنبه سیزدهم ژوئن در مراسمی برای یادبود و بزرگداشت جوانان ایرانی که در مبارزه برای آزادی کشته شده اند، حضور یافته و سخنانی به فارسی و فرانسه ایر اد کرد.

شهرداری پاریس در منطقه شانزدهم در خیابان "آنری مارتن" (به انگلیسی «هنری مارتین») در ساعت شش بعدازظهر پنجشنبه، در حالی پذیرای شهبانو فرح پهلوی شد که در ایران مادران داغداری که فرزندان خود را در جریان تظاهرات مردمی چهار سال پیش، در پی انتخابات کودتایی از دست دادند، در شب انتخابات دوباره ایران، داغ به دل و به یاد عزیزانشان خواهند بود – آن هم در حالی که از این جفا و قتلها احقاق حق نشده است.

 

 

Upon the invitation of  Mr. Claude Goasguen, Paris 16th district Mayor,

Empress Farah Pahlavi plants a pomegranate tree in memory of Iranian children
killed in tragic circumstances.


شهرداری منطقه ۱۶ پاریس، ۱۳ ژوئن۲۰۱۳بیانات شهبانو فرح پهلوی در مراسم یاد بود بزرگداشت جوانان ایرانی که در شرایطی فجیع جان خود را از دست دادند


بنا به دعوت  جناب آقای Claude Goasguen شهردار منطقه ۱۶ پاریس شهبانو فرح پهلوی روز ۱۳ ژوئن، ۲۰۱۳ در پارک شهرداری منطقه ۱۶ در مراسم یاد بود بزرگداشت جوانان ایرانی که در شرایطی فجیع جان خود را از دست دادند شرکت فرمودند و درختی بعنوان یاد بود در پارک مزبور کاشتند.  در این مراسم شهبانو بیاناتی ایراد داشتند. .

 

Paris le 13 Juin 2013

Monsieur le Maire, Mesdames , Messieurs, Chers Amis,

Je souhaite tout d’abord vous adresser Monsieur le Maire mes remerciements les plus sincères ainsi que ma gratitude et celle de mes compatriotes pour

votre décision de planter un grenadier dans les jardins de la mairie du 16ème arrondissement en hommage à la jeunesse iranienne disparue tragiquement.

C’est une cérémonie émouvante, d’autant plus que je pense à mes enfants, Leila et Ali-Reza partis, hélas, trop tôt, dont le coeur battait au rythme de

celui de tous les jeunes iraniens.

Cette belle initiative s’inscrit dans la grande tradition française qui conjugue avec une rare harmonie la défense des valeurs universelles et le respect des

singularités. Elle souligne également les liens particuliers qu’entretient la communauté iranienne avec la France. Des liens de confiance, et de

respect mutuels. Le choix de grenadier pour cette cérémonie en apporte une preuve éclatante.

Pour nous Iraniens, la Grenade, est le fruit du « Paradis ». Pour nos poètes, la Grenade est l’écrin des graines célestes, de la pureté, et de l’innocence.

Pour nos philosophes la Grenade est le fruit du jardin de l’Essence, le seul qui intègre la multiplicité dans l’unité, le pluriel dans le singulier. Pour ma

part, elle symbolise la jeunesse et tous les espoirs qu’elle porte, la beauté, l’amour, la promesse de l’avenir.

Cette plantation est une belle opportunité pour rappeler l’importance de la jeunesse dans toute société et en particulier en Iran où les jeunes à l’instar de

ces belles graines de la Grenade, pleines d’énergie et d’espoirs, sont pour l’instant réprimées et retenues par une écorce qui finira, j’en suis certaine, par

se déchirer pour qu’elles se déploient dans toute leur force.

Planter un grenadier dans ces beaux jardins du 16èmearrondissement c’est donc symboliquement envoyer un message à toute la jeunesse iranienne qui

souffre et qui espère pour lui transmettre la promesse humaniste d’un destin meilleur.

Planter un grenadier c’est exprimer notre admiration pour le courage et la résilience de cette jeunesse qui porte l’avenir. Planter un grenadier, c’est

aussi lancer un message d’encouragement à tous ceux qui oeuvrent pour la liberté, pour leur rappeler que nous pensons à eux, que nous soutenons leur

cause et que nous sommes avec eux.

Planter un grenadier, c’est surtout saluer la mémoire des combattants de la liberté qui ont été fauchés en pleine jeunesse. En ces moments complexes et

difficiles, je pense à toutes ces mères iraniennes, dont les enfants ont payé de leur vie leur combat pour la liberté et je souhaite leur dire à quel point je

partage leur souffrance et leur peine. Cet arbre garde leur mémoire vivante dans nos coeurs.

C’est au nom de toutes ces mères que je plante cet arbre dans les beaux jardins de la mairie du 16ème arrondissement avec l’espoir qu’elles aussi à leur

tour plantent un arbre au nom de leur propre enfant pour recréer ce jardin d’essence si cher à nos poètes et nos philosophes.

Puisse un jour cette jeunesse exprimer sa force et sa puissance, exaucer les espoirs d’avenir et de progrès, et porter fièrement les valeurs de liberté.

Avec l’espoir que la lumière vaincra les ténèbres.

Farah Pahlavi


With the Mayor of Paris 16th districtبیانات شهبانو فرح پهلوی در مراسم یاد بود بزرگداشت جوانان ایرانی که در شرایطی فجیع جان خود را از دست دادند

شهرداری منطقه ۱۶ پاریس، ۱۳ ژوئن ۲۰۱۳

Claude Goasguen

جناب آقای

شهردار محترم،

قبل از هرچیز میخواهم از دعوت شما از طرف خودم و هم میهنانم سپاسگزاری کنم. این مراسم برای یادبود و بزرگداشت جوانان سربلند ایرانی است که در راه 

مبارزه برای آزادی، در شرایطی اسفناک جان باخته اند، و به این خاطر برای من بسیار پر ارزش است. خود من هم مادری هستم که دو فرزندش را از دست داده، فرزندانی


که آنها هم قلبشان به یاد و برای ایران میتپید. قرار است که امروز در باغ زیبای این شهرداری یک درخت انار، که از سمبلهای زیبای کشور من است کاشته شود.

انار، میوهای است، که مرا و هر ایرانی را، بلافاصله به یاد ایران میاندازد، تنها میوه ایست که وقتی پوسته آنرا باز میکنید، صدها دانه برنگ و زیبایی یاقوت از درون آن بیرون 

میریزد، و هر سفرهای را با رنگ و درخشش خود جلوه میدهد، و بعید است که کسی بتواند در برابر این دانه های زیبا، که هرکدام میتوانند به نوبت خود


بارور شوند و درختی دیگر را با همین فراوانی نعمت از خاک بیرون آورند بی تفاوت بماند.

این میوه برای من جلوه ایست از جامعه امروز ایران ، که درون آن سرشار است ازجوانان غیور و سرافراز، که گرچه به خاطر شرایط سخت روز درون پوستهای ناپیداهستند ،


ولی به محضآنکه شرایط اجازه بدهد و این پوسته باز شود از درون آن سیل خروشانی از جوانان میهن پرست و مصمم ما بیرون خواهد ریخت که برای آزادی و

ولی به محضآنکه شرایط اجازه بدهد و این پوسته باز شود از درون آن سیل خروشانی از جوانان میهن پرست و مصمم ما بیرون خواهد ریخت که برای آزادی و سربلندی میهن خود

قد علّم خواهند کرد و هیچ نیرویی نمیتواند در مقابل اراده آنهاایستادگی کند.

در طول سالهای سیاه گذشته، بسیاری از جوانان برومند ما به زیر خاک رفته اند، ومشکل است باورکردن آنکه در ایران امروز حتی نمیتوان مراسم یادبود و بزرگداشتی

برای آنها بر پا کرد، و این دل هر مادری را در هر کجای جهان که باشد به درد میاورد.

من همیشه به یاد مادران ایرانی هستم، و امروز هم آنها بدانند که درد آنها را درون قلبم احساس میکنم، همانطور که درد ایرانیانی را که در بیوطنی از دنیا میروند و

بازماندگانشان حتی نمیتوانند آنها را به خاک میهنشان بسپارند.

به روان همه آن جوانانی که با فریاد آزادی به مبارزه با ظلم و خفقان بر خواستند و امروز دیگر در بین ما نیستند درود میفرستم، و میخواهم همه بدانند که آنها برای من

امروز دیگر در بین ما نیستند درود میفرستم، و میخواهم همه بدانند که آنها برای من اهمیتی چون لیلا و علیرضا دارند.

به همه آن جوانانی هم که امروز هنوز درون پوسته انار هستند، و میدانم که منتظرآنند که صحنه را پر کنند، درود میفرستم چرا که ایران فردا متعلق به همه آنها است،

که باید آنرا از نو بسازند و آزاد، سربلند، مستقل و یکپارچه به نسلهای بعدی تحویل دهند.

به همه آن مادرانی هم که میخواهند یاد فرزندانشان را زنده و جاودان نگه دارند درود میفرستم، و به نمایندگی از طرف همه آنها، این درخت انار را در این محل زیبا

میکارم، تا آن روز که آنها بتوانند برای هرکدام از فرزندان ایران درختی بکارند و باغی به وجود آورند سرسبز و سحر آمیز، نماد فداکاری این جوانان .

به امید آن روز و پیروزی نور بر تاریکی


▪ مراسم یادبود و بزرگداشت جوانان جان باخته ایران در مبارزه برای آزادی

شهبانو فرح پهلوی تأکید کرد: این مراسم برای یادبود و بزرگداشت جوانان سربلند ایرانی است که در راه مبارزه برای آزادی در شرایطی اسفناک جان باخته اند، و به این خاطر برای من بسیار پر ارزش است. من هم مادری هستم که دو فرزندش را از دست داده ، فرزندانی که قلب شان برای ایران می‌تپید.

(عکس‌ها از شهره حقیقت،  )

 

http://www.farahpahlavi.org/fp-mairie16.html

http://www.farahpahlavi.org/australia.html

برگرفته از نمایه رسمی شهبانو فرح پهلوی

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت گفتار بیانات شهبانو فرح پهلوی در مراسم یاد بود بزرگداشت جوانان ایرانی که در شرایطی فجیع جان خود را از دست دادند درخت انار به یادبود شاهزاده لیلا پهلوی هدیه شهردار پاریس به شهبانو فرح پهلوی