لیلا تو صبور تر از سنگ صبوری

  
  

 June 10, 2008 - In Fond Remembrance of 

dear Princess Leila Pahlavi - March 27, 1970 - June 10, 2001

سالگرد دوری از والاحضرت شاهدخت  لیلای عزیزمان

 

Photo courtesy:  Coordinator of Events, Mr. Golipour

June 7, 2008 Iranians gathered at Paris 

 Passy cemetery with Empress Farah Pahlavi.

For a large photo of Princess Leila click a light just flickered out

هنگامی که برای دیدار لیلا پهلوی به قبرستان (پاسی) رفتم
 متوجه شدم احساس غمی که هنگام ورود
در چهره پاریس وجود داشت و من را در تنهایی گذاشت
 و در بن بست خیال رها کرد و رفت،
 سرچشمه اش در این محل است.
 برای اولین بار بود به این گورستان میرفتم
 و شکایتی هم ندارم اگر فردی حتی دوستان از آن
 بعنوان اغراق در کلام یاد کند. 

لیلا ما همه پدر والای تورا که بخاطرش همه چیز خود را
 از دست داد میشناسیم
و من شاید بدلیل کار نویسندگی و مطبوعاتی ام
 کمی بیشتر از دیگران. مطمئن باش پدر تو مردی بزرگ ویکی
 از صدیق ترین خدمتگذاران ایران بود و او هم مانند تو
 در قلب آن گروه از مردمی که در پی حقیقت هستند
 و زندگی را درعمق نه در سطح میجویند، وجود دارد و خواهد داشت.

  

Empress Farah Pahlavi is greeted by the Iranian Community

- Photo courtesy Darius KADIVAR  & Masoud Soleyman Zadeh

*** 

دکتر ایرج ربیعی مترجم رسمی دادگستری
 وروزنامه نگار نویسنده نشریه نیمروز لندن
 صفحه روی خط آلمان وروزنامه الکترونیکی مردانی نیوز
با خاطره لیلا پهلوی

2008-06-09

هنگام ورود به شهر به چشمانم آمد،
 ساخمانهای زیبای قدیمی اش که زبانزد خاص و عام است
 و هنگام جنگ و قبل از ورود نازیها کوچکترین صدمه ای ندیده،
این عظمت پا برجا، زیر ابر خاکستری آن روز ،
 خاکستری تر شده است.
به غم فرو رفتم و آهنگ زیبای زمان جوانی ام (سلام بر غم)
به خاطرم آمد و از خود پرسیدم،
 آیا غم زیبااست؟
 آیا غم در تنهایی است؟،
آیا غم آخرین مهلت زندگی است؟،
 غم شایسته احترام است و اگر نیست پس چه احساسی است.
 در خیال و افکارم به بن بست رسیدم. خود را به خیال خود
 گذاشتم تا آسوده شوم از آنچه در اطرافم میگذرد.
***

 

" مزار شاهدخت لیلا پهلوی"

Iranian children were present too -Photo courtesy Darius KADIVAR

  & Masoud Soleyman Zadeh

با خاطره لیلا پهلوی  

 

شاید در جهان کمتر فردی یافت شود نام شهر پاریس و گوشه ای از تاریخ آن و یا مکانی که درآن اعتقاد حقوق بشر پایه گذاری شده است، نشیده و اگر هم این شهر را در تخیل خود ترسیم کرده باشد، دنیایی از ارزش های فرهنگی تاریخ اروپا با زیبایی و ناهمواری هایش را کنار یکدیگر قرار داده در باره آنچه دیده، شنیده و مردم این شهر قضاوت میکند.

 

آنچه تا کنون در تاریخ این شهر و زندگی مردم اش نوشته و منتشر شده، اکثرآ نمایانگر شکوه زندگی است. این شکوه هنگامی که حتی اگر دیداری از قبرستانهای این شهر داشته باشیم جلای خاصی میگیرد وانسان را به تفکر فلسفه زندگی پس از مرگ آغشته میکند و راه جویندگان و پژوهشکران این فلسفه را آسان تر میکند.

شنبه گذشته هنگامی که عازم سفر به این شهر شدم، میدانستم توقف دو روزه من در این شهر بمانند زمان گذشته نیست. میدانستم از همان ساعات نخست این شهر، پاریس آن شهری نخواهد بود که باتمام زیبایی هایش بصورت یک خاطره همیشگی در خیالم نقش بسته است.

اما فرصت کافی داشتم طی سفر شش ساعته به پاریس یک سالی بود ندیده بودم در خیالم تجسم کنم زیرا به خیال خود فکر کردم با رسیدن به این شهر نخواهم توانست فکر خود را مانند گذشته مشغول اتفاقات روز مره سیاسی واجتماعی آن کنم.

هنگام ورود به شهر به چشمانم آمد، ساخمانهای زیبای قدیمی اش که زبانزد خاص و عام است و هنگام جنگ و قبل از ورود نازیها کوچکترین صدمه ای ندیده، این عظمت پا برجا، زیر ابر خاکستری آن روز ، خاکستری تر شده است.

به غم فرو رفتم و آهنگ زیبای زمان جوانی ام (سلام بر غم) به خاطرم آمد و از خود پرسیدم، آیا غم زیبااست؟ 

 

 آیا غم در تنهایی است؟،
آیا غم آخرین مهلت زندگی است؟،

 غم شایسته احترام است و اگر نیست پس چه احساسی است. در خیال و افکارم به بن بست رسیدم. خود را به خیال خود گذاشتم تا آسوده شوم از آنچه در اطرافم میگذرد.

اکثر کسانی که از پاریس دیدن کرده اند شکوه این شهر را تنها در خیابانها و موزه ها نمیبینند. این مسافرین شیفته اگر از غم و تنهایی در گنجینه قلب خود پاسداری میکنند، میدانند که گورستانهای این شهر نیز که پاسدار تنهایی ها و غم ها است نیز شکوه و عظمت ویژه ای دارند.

 

عظمت این گورستانه تنها بخاطر سیمای قبور گذشته گان نیست، بلکه بیشتر بعلت گذشته این انسانها است . گورستانهای پاریس حتی معروف تر بسیاری از مراکز فرهنگی این شهر است. هستند بزرگانی که آرزو دارند دریکی از گورستانهای این شهر آسوده بخوابند.

هنگامی که برای دیدار لیلا پهلوی به قبرستان (پاسی) رفتم متوجه شدم احساس غمی که هنگام ورود در چهره پاریس وجود داشت و من را در تنهایی گذاشت و در بن بست خیال رها کرد و رفت، سرچشمه اش در این محل است. برای اولین بار بود به این گورستان میرفتم و شکایتی هم ندارم اگر فردی حتی دوستان از آن بعنوان اغراق در کلام یاد کند.

 

در واقع آن روز برای اولین بارپاریس برایم غمناک و افسرده نمایان شد، شهری که همیشه برای چند روز شاد و دیدن به آن سفر میکردم. آن روز در گورستان غم مادری را دیدم که در تنهایی فرزندش اشگ به گونه داشت. صدها ایرانی زن و مرد دیدم که از نقاط مختلف جهان آمده بودند تا خود در غم این مادر توانا شریک شوند.

 

 لحظه ای در فکرم گذشت، غم امروز پاریس در قلب دیگران نیز جای گرفته . امروز پاریس غمگین و افسرده است. پاریسی که میگویند در مرکز اروپا و در حقیقت قلب تمدن این بخش از جهان قرار داد، در چشمان و خیال شیفته گان ایرانی که به آن قدم گذاشته اند، افسرده و تنها است.

  

 و هنگامی که در عکس لیلا به چهره اشت نگریستم، زیبایی تهایی غم را بخوبی حس کردم. زیبایی گیرنده این زن را که در زندگی از تنهایی درد میکشید در لبخندش دیدم.

 لبخندی در گورستان، در قلب پاریس و در واقع قلب جهان. بار دیگر فکر کردم، غم نیز میتواند زیبا باشد و تنها فردی که با آن در وجود خود مانند عاشقی از آن نگهبانی میکند، میداند غم آنهم در تنهایی چه لذتی دارد.

لیلا ما همه پدر والای تورا که بخاطرش همه چیز خود را از دست داد میشناسیم و من شاید بدلیل کار نویسندگی و مطبوعاتی ام کمی بیشتر از دیگران. مطمئن باش پدر تو مردی بزرگ ویکی از صدیق ترین خدمتگذاران ایران بود و او هم مانند تو در قلب آن گروه از مردمی که در پی حقیقت هستند و زندگی را درعمق نه در سطح میجویند، وجود دارد و خواهد داشت.

 

اگرچه در روز دیدار از تو فرصتی نشد با مادر توانا و والای تو گفتگوی کوتاهی داشته باشم و این را نیز این زن صادق و بزرگوار تآئید کرد، تورا شناختم و متآسفم که تا کنون نتوانسته بودم نزدت بیآیم و بیشتر با تو مانند یک فرد در غربت و تنها گفتگویی داشته باشم.

در روز ملاقات با تو بسیاری از شیفته گان تو پدر و خانواده ات را ملاقات کردم و با برخی از آنها برای تو گب زدم. بگذار از این انسانهای والا و برزگ فرهنگ ایران که تو باعث شدی با آنها، کنار عکس ریبایت ملاقات داشته باشم، بگویم.

 

این انسانهای شریف کسانی مانند خانواده تو برای فرهنگ و تمدن ایران که تو نیز عضوی موئثر از آن هستی میکوشند و بعید از سالها مبارزه نا امید و خسته نشده اند. شاید با خود بگویی چنین درد دل ها برای سنگ صبور است، بگذار بگویم، میدانم تو صبور تر از سنگ صبوری.

در آنروز مادر خوبت را با چشمان گریان کنارت دیدم، مادری که باتو درد دل میکرد و به هم وطنانش درس ایستادگی و مقاومت میداد. حتمآ سخنانش را شنیده ای و چشمان گریانش را دیدی و میدانم به مادرت حتی بیشتر از روزهای تنهایی ات عشق میورزی.

 

اما چرا من آنچه دیده ام برایت میگویم بگذار آنچه به دوستان نویسنده ام روز ملاقات با تو گفتم کوتاه برایت بگویم. به دوستان هم قلم گفتم پس از دیدن عکس تو به زندگی پس از مرگ بیشتر معتقد شدم.

من روز ملاقات باتو با قدرت فکری بیشتر و احسای قویتر برای ایران گام بر میدارم. این تو بودی که به من قدرت دادی. نقش لبخند زیبای تو در عمق تنهایی ات سرچشمه این قدرت است. و بازهم میگویم لیلا براستی غم بسی زیبا است.

لیلا از تومتشکرم. 

*****

مدیریت روزنامه الکترونیکی در دیدار با شهبانوی گرامی درپارک هتل پاریس

شهبانو فرح پهلوی   در پارک هتل  در سالگرد  شاهدخت لیلا پهلوی
***
در سالروز  در گذشت  شاهدخت  لیلاپهلوی  مدیریت  ومدیران فنی 
  وچند تن از نویسندگان  تحریریه  افتخار شرفیابی  به حضور 
 علیاحضرت فرح پهلوی را در محل هتل پارک پاریس  داشتند
در این گفتگو شهبانو از نحوه کار وهم چنین مشخصات  فنی  سایت
 سوالاتی را مطرح  نمودند وتوضیحات بطور کامل توسط ایشان ارایه  شد
 شهبانوی بزرگوار  وعزیزمان  بمناسبت بزرگداشت لیلا دخت ایران زمین .
ضمن تشکر و قدردانی از  اظهار همدردی ایرانیان درون وبرون مرز
 مطالبی  بسیار در خور اهمیتی را بیان فرمودند که  هر واژه از چنان
 رهنمودهائی میتواند برای نسل حال و آینده بخصوص  راه گشای 
 حل بسیاری از گرفتاریها ئی  که اکثر ما  سالهاست با آن دست وپنجه نرم
 میکنیم  باشد..  

  

 Photo courtesy: Journalist A. Reza Piramoon

***

شهبانوی والامقام ما  فرمودند.!
تشکر میکنم از هموطنان داخل کشور  وآن جوانانی   که وقتی ما رفتیم
هنوز بدنیا نیامده بودند .!
 بیان چنین مطلب ارزشمندی  بدان معنی است که اگر نسل گذشته
 با ما (  یعنی دودمان پهلوی )
 از سر بی تدبیری و بعضا خیانت ها
  راهی به ترکستان رفتند نسل بعد از آنها با هوشیاری خارق العاده ای دریافتند
که  مادران و پدرانشان اشتباه کردند زیرا شهبانو ادامه میدهند.."
لیلا متاسفانه مثل  جوانان  زیادی  قربانی اشتباه بزرگ ما ایرانیان شد ند 
 و جان خود را   از دست دادند.
آن اشتباه بزرگ  چه بود؟
اتحاد کمونیست و مجاهد و حزب الله  و براه انداختن آشوب ایران وایرانی
سوز و نهایت هم خود سوزی هائی که بنا به فرمایشات شاه فقید
هیچ کس روز وروزگار خوشی بخود ندید .
اشتباهی که نسل جوانانی که در آنزمان 
 یا  خردسال  و یا هنوز بدنیا نیامده بودند
 میبایستی تاوان آنرا به بدترین و وحشتناکترین شکل ممکن
 تحمل کنند که لیلا هم یکی از آن جوانان بود
 و نتوانست بیش از آن شاهد
مرگ ندریجی مردم کشورش باشد و جان بجان آفرین تسلیم کرد
 تا با پدر تاجدارش که بشدت به او عشق میورزید همسفر باشد .
در اینجا اما شهبانوی عزیزمان  در حالیکه 
 خود مادری داغدیده هستند
مایل نیستند مطلب یاس آوری به نسل جوانان ایرانی منتقل 
 وبناگاه  نور امید و پایداری واستقامت  در دلها روشن  و میفرمایند..!
ولی میخواستم اطمینان بدهم به جوانان ایرانی که بسیاری
 از ایرانیان هستند که به هیچ وسیله ای و توسط هیچ کس
 خریداری نمیشوند
 و تمام این سالها از صبح تا شب  برای آزادی
 و یکپارچگی ایران زحمت کشیده اند .
اگر به معنی ومفهوم چنین اشاره  شهبانوی گرامی
  بخوبی دقت کنیم در مییابیم  که هدف ملت ایران
  رسیدن به آزادی وسربلندی  و بدست آوردن
 آبرو حیثیت دوباره ای است که در دوران شاهان پهلویها بخصوص
 همه از آ ن برخوردار بودیم زیرا ادامه میدهند ..!
آن زمان که مملکت را ترک میکردیم گفتم این مملکت فراز ونشیب های
 بسیاری داشته و همیشه فرهنگ ایرانیت پایدار مانده
واین بار هم  پایدار خواهد ماند..!
 و در پایان شهبانوی وا لامقام ایران زمین  در نهایت خلوص نیت
 وصداقت وپاکی و متانتی که در ایشان نهفته  بیکباره با بیان
این جمله اشک در دیدگان  همه ما جاری کردند که فرمودند...
امیدوارم لایق این همه محبت های شما باشم...!
درودت باد شهبانو ...!
نگین پر گهر بر تارک  تاریخ  ایرانی ...!
دوستتان داریم و از اینکه روز افزون اکثریت خاموش نیز چون ما می اندیشند
واز خواب غفلت ناشی از آن اشتباه بزرگ تاریخ بیدار شده اند 
همواره خرسند وخوشنود میباشیم ..!
سرافراز ملت ایران در سایه نظام  شاهنشاهی

***

در  این جا یادآوری میشود که
 آقای دکتر یزدی اعضاشورای حزب مشروطه ایران
 و شاخه های  حزب مشروطه   هلند انگلستان وشاخه
  استان باواریا  نورنبرگ آلمان  وآزاد اندیشان
  و سازمان  نیروی سوم طرفداران قانون اساسی پادشاهی
 نویسندگان  روزنامه الکترونیکی مردانی نیوز در مزار شاهدخت لیلا پهلوی
*** 
  مشروطه  پارلمانی  ایران 
وشخیصتهای  کشوری  فرانسه  ورادیو تلویزنهای سراسری 
 در این سالگردبا گذاشتن شاخه های گل  بر مزار 
 شا هدخت  یاد اورا گرامی داشتند  
   
 مزار شاهدخت لیلا پهلوی  
   
 مزار شاهدخت لیلا پهلوی 

http://www.farahpahlavi.org/leilapahlavi08.html

  متمنی است برای دیدن سخنا ن شهبانوی گرامی بر روی
 لینگ ذیل کلید نمایید /  پیروز باشید

http://de.youtube.com/watch?v=qdcJQzsMPEc

http://www.mardaninews.com/index.php?option=com_content&task=view&id=3242&Itemid=2

تصاویر از گالری  وسایت شهبانو فرح پهلوی

  

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت سالگردها لیلا تو صبور تر از سنگ صبوری