سالگرد دوری از والاحضرت شاهدخت لیلای عزیزمان

  

" اطلاعيه :به یاد بود  " ليلا پهلوی"

A Princess who arrived with the Spring

 

به یاد بود   "ليلا پهلوی"
 
بمناسبت سالروز درگذشت شاهدخت مهربان والاحضرت
 ليلا پهلوی مراسمی ازسوی عده ای از ايرانيان مقيم خارج
 از کشوردر روز شنبه 7 ژوئن 2008 از ساعت 13بر سر مزار ايشان
در قبرستان پاسی واقع در گوشه ميدان تروکادِرُو   Trocadero
درمنطقه 15 پاريس برگزار ميگردد.
حضور شما در اين مراسم نشانه احترام وتوجهتان به سنتهای
 ديرپای فرهنگ ايرانی است. 

 

"صدایش می زنم و این گل رو بهش میدم"

 

 درودت باد شهبانو .
نگین پر گهر بر تارک فرهنگ ایرانی
که پاک وروشنی چون ماه تابانی
به شاه پهلوی همواره با آن عهد وپیمانی
همان مفهوم مهر مادری بر هر عزیزانی

***

درودت باد شهبانو.
اگر تاریخ ایرانی هزاران شیر زن دارد
اگر از آن رشادت ها لباس قابلیت ها به تن دارد
همه نام بلند آوازه دیبا ز خوشنامی سخن دارد
که بانوی طراز اول ملک دلیرانی 

 

درودت باد شهبانو.
در این پائیز تاریک وسیاه مردمان ما
که مردان خدا آورده بدبختی برای ما
در این روزی که بال وپر شکسته در قفس هر جا
به امیدی که از ره میرسد فردا
پیام آور به نسل ما چو آن پیک بهارانی

درودت باد شهبانو.

برای مرگ  فرزند سخت باید بود گریان
که لیلا بود آن دخت عزیز دردانه ایران
اگر چه نیست دارو بر چنان دردی به جان درمان
ولی مهر آفرین مادر ! همه تسکین به هر قلب پریشانی

***

درودت باد شهبانو.
هزاران اشک گرم عاشقان ملک وملت زیر پایت باد
مقامی بس بلند در اوج تاریخ وطن هر لحظه جایت باد
برای ملتی دربند همواره نوید فر وآزادی صدایت باد
که سمبل بر همه زنهای ایرانی به هر دوران و دورانی
درودت باد شهبانو ... همه زیباترین مفهوم در فرهنگ ایرانی
http://www.farahpahlavi.org/leila-passing.html

 ***

http://de.youtube.com/watch?v=qdcJQzsMPEc

تصاویر از گالری شهبانو فرح پهلوی
و آرشیو روزنامه الکترونیکی  مردانی نیوز
In Memory of my beloved daughter Princess Leila Pahlavi
شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت سالگردها سالگرد دوری از والاحضرت شاهدخت لیلای عزیزمان