گفتار .": سی و سومین سال درگذشت محمد رضا شاه پهلوی"تبیلغات دروغین و عوام فریبانه غربیان به سر کردگی آمریکائی ها در غالب نظم نوین بر علیه شاه فقید

طرح از هنرمند ما بابک

***


( ایران کشور کورش بزرگ است و  نه کشور صاحب الزمان)

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم
سال   1392 «سال مبارزه با تبعیض در میراث فرهنگی"

به ایران بیندیشیم .

ایران من امروز همه دل نگران است
هر گوشه از آن خاک اسیر دگران است

ای وای ، چه آمد به سر کشور کورش
ناجی که خود از طایفه فتنه گران است ؟

ایرانی آزاده کجا دیده کسی بر سر قدرت ؟
بر جایگه  شیر  ژیان   نسل  خران  است

***

ما را به دم پیر نگه نتوان داشت
در حجره ی دلگیر نگه نتوان داشت

آنرا که سر زلف چو زنجیز بود
در خانه به زنجیر نگه نتوان داشت .
مهستی گنجه ای شاعره دوران غزنویان

خرد چشم جان است، چون بنگری
تو بی چشم، شادان جهان نسپری

"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد"

آری، ديو، چه بخواهد چه نخواهد  به دست فرهنگ ما به  شيشه ی استوره ای اش بازخواهد گشت
و ديدن آن لحظه برای هر کس که به فرهنگ خردمدار و زيبای ايرانی مان باور دارد
سخت ساده و شکوهمند است.

***

عشق ایرانی به نوروز است وشاه

"پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی"

***

از ازل گردون مقدر کرد در ملک کیان

بر دل  ایرانیان اینگونه تصمیم   و نگاه

گر زمانی بر سر ما آمد آن نوعی دگر
بی سرانجام اوفتاد اقبال ایرانی بچاه

ضامن شادی و آسایش بود آن پادشاه
از وجود او شکفته شد گل و دشت و گیاه

نبض گیتی میزند آرام با هر زمزمه
بر طبیعت بنگر آن بلبل بخواند در پگاه

هر که با آن شه نشیند در سرای
برگزیند بهترین زندگی از هر چه راه

کورش آن بنیان گزار کشور آزادگان
داد پندی تا نصیب ما کند عمق رفاه

بی کفن من را به زیر خاک پنهانم کنید
تا بگیرم جان  از این خاک سیاه

هم وطن  بر دل نشان  این  عاشقی
تا رسیم بر قله های  مجد  و جاه

***

 

طرح از هنرمند بزرگ ما : بابک

بیاد او که ایران بیاد اوست

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

سالروز در گذشت دو خدمتگزار بزرگ ایران در روزهای چهارم و پنجم امرداد ماه

 

 

 

 

 

 

 

 

به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران

محمد رضا پهلوی آن شاهنشاه بزرگ، ستون اصلی نهادی بود که دستکم بيش از بيست و پنج سده نگاهبان اقتدار و شوکت و آبروی ايران و ايرانی بود

برای خانه ویران .

اشک شادی اشک غم
اشک شوق و اشک تلخ

اشک آن دلدار در وقت وداع
اشک آن معشوق هنگام نگاه

کودکان هر لحظه گریانند
بینوایان اشک آنان خواهش است

لیک اشک شاه ایران ...
ریزش تاریخ یک ملت درون تیرگی بود

رفتن عشق و محبت شور حال زندگی بود
و تو .....
ای اشک من ای مونس من

ببار آرام وجانسوز زآنهمه درد .

برای اشک شاه و کشور ایران
برای خانه و کاشانه ویران  .

سردبیر

***

درود بر روان پاك شاهنشاه آريامهر

به مناسبت امروز، سی و سومین سال درگذشت محمد رضا شاه پهلویمزار شاه فقید ایران در مصر


گفتار .":
سی و سومین سال درگذشت محمد رضا شاه پهلوی"تبیلغات دروغین و  عوام فریبانه غربیان به سر کردگی آمریکائی ها در غالب نظم نوین بر علیه شاه فقید

گفتار .

شنبه پنجم امرداد ماه 1392، برابر با 27 ژوئیه 2013

تبیلغات دروغین و  عوام فریبانه غربیان بر علیه شاه فقید

وقتی سیاست های همزمان  شده جهان غرب به سر کردگی آمریکائی ها در غالب نظم نوین  تصمیم  میگیرند  تا پروژه و برنامه ای را دریک گوشه از دنیا پیاده و به مرحله اجرا بگذارند ،  بنا بر مثال خودمانی ابر و باد و مه و خورشیدو  فلک  همصداو  یکدست میشوند تا آن برنامه  طراحی شده  را که میگویند در کامپیوترها ی بخصوصی نگهداری میشوند را در رسانه های همگانی  انعکاس دهند .

از  بوش پدر پرسیده بودند  سیاست  یعنی چه ؟ پاسخ داده بود  ..

سیاست یعنی  تصمیم و حرکتی که امروز انجام  میدهیم  فرداهای دیگر برعکس میشود .

بعبارت دیگر  نان به نرخ روز خوردن و  بنا بر شرایط زمانی و  مکانی و موقعیت های اجتماعی و جغرافیائی در هر کشوری قابل تغییر است  .

زمانی بود  که برای براندازی دنیای کمونیست  از مجاهدین
اسلامی و  گروه های طالبانی و القاعده بخصوص بهره  بردندو  کمربند اسلامی به دور کشورهائی که  میخواستند اززیر یوغ استعمار  کمونیست های  بیرون بیایند ایجاد  کردندو  با نهایت تلاش و کوشش  و پرداخت دلارهای باد آورده  بی حساب و کتاب از آنها حمایت کردند .
رفته رفته بعد از فروپاشی  دیوارهای آهنین و آزادی انسانهای  گرفتار آنسوی مرزهای بسته کمونیستی حرکتی بر عکس آغاز گردید و آن مبارزه با اسلام گرایان و به اصطلاح تروریست های   اسلامی شکل گرفت .

زیرا  آن نابکاران  فاشیست های مذهبی با بدست آوردن  موقعیتی که غرب در اختیارشان  گذاشته بود دنیا را به جنگ و خونریزی و  آتش و  ویرانی گرفتار کردند و از سوی دیگر  تاریخ مصرفشان نیز به اتمام رسید   .

در این  میان  حرکتی بنام  بهار عربی شکل گرفت و  بسیاری از کشورهائی که مسلمان نبودندو  ولی اسلام در1400 سال پیش بر سرزمینشان چیره  شده بود آغاز گردید .
ولی قبل از همه  کشور عراق  و سپس افغانستان بود که دیدیم و شاهد بودیم  چگونه به تسخیر نیروهای آمریکائی در آمدو  بعد از آن دو سرزمین  بلا زده کشور لیبی بود   که بلحاظ دارا بودن شرایط  مهم  جغرافیائی و نیز  نفت  سبز  آن گرانبهاترین  انرژی در دنیا در کمتر از مدت  شش ماه با حملات سراسری نیروی قدرتمند ناتو با اتحادی باورنکردنی  قذافی را  به  ذلیل ترین سرنوشتی  گرفتار و سرنگون کردند و حکومتی با سرپرستی آمریکائی ها در لیبی بر سر کار آمد . و  همینطور در کشورهای بالکان .

با این  مقدمه  کوتاه  که  همه ما در جریان امور آن   قرار داریم میرسیم به تبیلغات دروغین و  عوام فریبانه ای که غربیان بر علیه شاه فقید و کشور و مردم ما در رسانه  های  همصداو  یکصدایشان در بوغ و  کرناها  دمیدند .

در آن زمان  طبق آماری  که  شادروان  شجا ع  الدین شفا  تهیه  کرده بود  بیش از 600  نشریه  مهم دولتی و بخش  خصوصی برضد  نظام قانونی پادشاهی در ایران  ما  اخبار  نادرست و   تبلیغات  مسموم  کننده  منتشر میکردند .

شجاع االدین  شفا مینویسد  ....

خبرنگار تلویزیونی  با پسر بچه ای  که پدرش  کارمند ساواک  بود مصاحبه  کرد و  پرسید  نظرت  در باره  پدرت  چیست ؟

او  میگوید  هر شب پدرم  یک سر بریده  بخانه می آوردو  بر سر سفره میگذاشت .

وقتی خبر نگار میپرسد وحشتی نداشتی ؟

پسر پاسخ  میدهد ابتدا چرا ولی بعدها  عادت  کرده بودیم و اگر یک شب پدرم سر بریده یک مخالف را به خانه نمی آورد ناراحت  میشدیم  .

آ یا شما  که از مخالفین  پادشاه  بودید این  مصاحبه و  خبر را  قبول می کنید  ؟  

متاسفانه  تعدا د  بسیاری از ایرانیانی که میگویند از طبقه  روشنفکر هم  بشمار میروند با آن تبلیغات منفی و دشمنی آشکار  هماهنگ شدندو  مته بر خشخاش گذاشتند .

بطوری که هر اشکال ریز و پیش پا افتاده ای نظیر ترافیک شهری  یا  یک اختلاس و دزدی و یا بعضا  اعدام  یک قاتل  و بسیاری از حوادث و اتفاقاتی که همه روزه در هر کجای دنیا  بوقوع   می پیوندد را  بزرگ  نمائی کردند .

ادعا کردند  ما پاک و طاهریم و این  حکومت ایران است  که آلوده و  دیکتاتور و چنین و  چنان است  .

با گذشت  زمان  همه دیدیم و خواندیم  که بسیاری از ما  فریب  آن تبلیغات را  خوردیم و  بعدها  خیلی ها ازملت  عذر خواهی کردند که به  مثال  بعد از مرگ سهراب و نوش دارو   دیگر نتوانستندو نتوانستیم چاره درمانی برای آن فاجعه پیدا  کنیم  .

امروز اما با این  که ورق به  ضرر اسلام گرایان برگشته و امواج خروشان میلیاردی آزادی خواهان در هر کجای  دنیا بر علیه فاشیست های مذهبی به قیامهای خونین منجر شده  ،

اما نوبت اصلی به  رژیم  تهران  نرسیده و  هنوز هم که  هنوز است از آخوندها دفاع و حمایت میکنند تا بتوانند تکلیف آن سرزمینهائی را که در آتش و دود گرفتارند را معلوم  کنند و سپس بسراغ  رژیم  آخوندهای جنایتکار بیایند  .

نفرین بر دنیای کثیف سیاست  که به همه  چیز فکر میکند مگر جان میلیونها انسانهای بیدفاع و  بیگناهی که در کام آن آتش میسوزند و  یا در آینده خواهند سوخت .

سالروز سفر بی بازگشت شاه فقید فرا رسید و از سوی دوستداران و عاشقان ایران زمین در سراسر جهان مراسم ویژه ای بپاس فداکاریهای آن راد مرد ایران دوست  بویژه بر سر 

مزارش در مسجد رفاهی مصر برگزار میشود .  برای آنان که همواره راه و روش و آرمانهای ملی گرایانه آن بزرگ اندیشمند را  سرلوحه مبارزاتی خود قرار داده اند ،

هر روز و هر ساعت و لحظه   سالروز است و این نیست تا سالی یکبار با روح وروان آن پدر تاجدارمان  به گفتگو بنشینیم ،

بلکه در تمامی لحظات  به او می اندیشیم که چگونه در دوران پادشاهی پر افتخارش صلح وسعادت ونیکبختی و سربلندی برای ملک و ملت ما به ارمغان آورد ه بودند .

به او می اندیشیم که جانش را برای نگهداری از شرف و حیثیت  ما ایرانیان ناسپاس  بر سر پیمان گذاشتند ،

به او می اندیشیم که پدری وفادار و فرمانده ای مهربان و میهن پرستی یگانه بودند ،

به او می اندیشیم که هر چه فرزندان  مرز و بوم  ما از سربلندی و شکوه و آن نیت  ملی گرائی دارند نتیجه درسهائی است که آن ابر مرد به ما آموختند وما نیز چنان طرز تفکری را به فرزندانمان انتقال دادیم،

به او می اندیشیم که بعد از رفتن از این جهان دنیائی در حسرت بودنش  به او می اندیشد  که موجبات صلح وآرامش و یک دلی  بین فردا فرد انسانهای  درون کشور و نیز همسایه های دور ونزدیک را فراهم کرده

بودند .

***

Mohammad Reza Shah Pahlavi : 26 September 1941 – 11 February 1979

رضاشاه پهلوی" ومحمد رضاشاه فقید" بنیان گذاران ایران نوین"


برگزیده هائی از سخنان  سخنان شاهنشاه آریامهر

«این وضع که سیرهای جهانِ ثروتمندان، هر روز سیر تر بشوند، و گرسنگان جهانِ فقیران، هر روز گرسنه تر، قابل ادامه نیست. باید کشورهای صنعتی و توانگر، سرانجام درک کنند که عصر تحصیل درآمدهای بی حساب از جیبِ مردم محروم و ستمزدۀ جهان سوم بسر آمده است.

باید کمربندها را محکمتر کنند، و فرزندان و خانواده های مرفه که در هر وعده غذا، بیش از احتیاج خود مصرف می کنند، بیش از اندازه و نیاز اتومبیل دارند، و خیلی چیزهای دیگر، و روش های خود خواهانۀ جهان صنعتی، بیشتر بیندیشند...» محمد رضا شاه پهلوی.

مصاحبه با خبرنگاران بین المللی. تهران. 2 دی 1352 «ما برای جبران زیانهایی که از بابت افزایش بهای نفت به کشورهای جهان سوم وارد می شود، به سهم خود به آنها کمک و یاری رسانده ایم. مثلا ما به هند و پاکستان و مصر، هر کدام حدود یک میلیارد دلار کمک کرده ایم. به سوریه 150 میلیون دلار و به سودان نیز همینطور. البته ارقام دیگری هم هست که من فرصت نقل آنها را ندارم.

ما به تونس، سنگال، و کشورهای متعدد دیگری در آفریقا، یاری رسانده ایم. این بار نوبت شماست که عمل کنید. منظورم صندوق بین المللی پول است...»

محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه با روزنامه لوموند. 25 ژوئن 1974 «واقعیت آزموده عصر ما این است که دمکراسی گرسنه ها، دمکراسی فقیرها، دمکراسی بیمارها، دمکراسی بی خانمان ها، دمکراسی بیسوادها، حتا اگر با موازین فرمایشی مدعیان دفاع از دمکراسی تطابق داشته باشد، چیزی جز یک کاریکاتوری از دمکراسی بیش نیست.....» محمد رضا شاه پهلوی.

«در ایران امروز، نه حکومتی بمفهوم واقعی آن وجود دارد، و نه دولتی. آنچه امروز در ایران می گذرد، یک جریان ضد انقلابی است بمنظور نابودی همۀ دستآوردهای ملی. بجای آن تمدن بزرگ، که من برای مملکتم خواسته بودم، امروز ایران بجانب وحشت بزرگ می رود، و آنچه من در پایان این راه می بینم، متأسفانه، واقعیتی باز هم وحشت انگیزتر است، یعنی تبدیل ایران به "ایرانستان" » محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه مطبوعاتی. مکزیک. 13 جون 1979

«در سال 1977 شرکت ملی نفت ایران، با درآمدی معادل 22 میلیارد دلار، مقام نخست را در میان 500 شرکت سودآور و درجۀ یک جهان بدست آورد و با فاصلۀ زیادی بر دو شرکت بزرگ نفتی جهان یعنی "اکسان" و "شل" پیشی جست.

شرکت ملی نفت ایران، تنها شرکت غیر غربی بود که توانست در صف ده شرکت اول جهان قرار بگیرد. بدین سان، وعده یی که مدتی پیش از آن به ملتم داده بودم که شرکت ملی نفت ایران را بصورت بزرگترین شرکت جهان درآورم، بخود جامه عمل پوشید...» محمد رضا شاه پهلوی.

پاسخ بتاریخ. 1359 «انتظار من این است که ایران در طول یک نسل، یکی از سربلندترین کشورهای جهان شود. ایران تا سیزده سال دیگر، به سطح فعلی کشورهای اروپایی خواهد رسید و طی 25 سال آینده از آنها پیشی خواهد گرفت. هدف نهایی من ایجاد یک ایران درجۀ یک است که در آن ملتی مرفه، سربلند، آزاد، و متکی به خویش زندگی کند. من هیچوقت رسیدن ایران را به بالاترین قله ها، امری غیر ممکن ندیده ام....» محمد رضا شاه پهلوی.

مصاحبه با تلویزیون اتریش. 25 دی 1353 «مهم این است که همه کشورهای خارجی اعم از آمریکا و دیگران بدانند؛ که اگر خواستار یک ایران در جه سه و یا درجه چهار هستند، ما، زیر بار چنین چیزی نمی رویم.

ما حتی یک ایران درجه دو را نمی پذیریم و به چیزی کمتر از ایران درجه یک قانع نیستیم. اگر آنها این را قبول داشته باشند، باید با ما بر مبنای همین طرز فکر عمل کنند، آنوقت ما برنامه ریزی های لازم را برای رسیدن به چنین جایگاهی دنبال می کنیم...

آیالات متحده شاید برایش خیلی طبیعی تلقی کند که آلمان فدرال، بیش از هزار هواپیمای جنگی داشته باشد، در حالی که فضای هوایی این کشور در برابر فضای هوایی ایران یک به چهار هزار است و از سوی دیگر، خطری که آلمان را تهدید می کند، بسیار خردتر از خطری است که موجودیت ما را تهدید می کند. با این وجود، هنگامی که ما 160 فروند هواپیما سفارش داده ایم، مورد انتقاد قرار گرفته ایم که یک کشور درجه دو و سه، چه حقی دارد که این همه تسلیحات داشته باشد!؟..»

مصاحبه محمد رضا شاه پهلوی با "کریستین ساینس مانیتور. 4 مارس 1978 «هر ملت حق دارد و باید به تمدنی پیشرفته دست یابد، و بویزه ما ایرانیان به چنان تمدنی باز گردیم. این حقی است که قانون تکامل تاریخ به ما داده است، و هیچ نیرویی در جهان نیست که بتواند آنرا از ما سلب کند.... » محمد رضا شاه پهلوی.

پاسخ به تاریخ. 1359 «البته ما به کسی در این دنیا درس نمی دهیم، اما خودمان هم حاضر نیستیم از شما "چشم آبی ها"، تنها بخاطر این که چشمهای خود ما "سیاه" است، درس بگیریم.» محمد رضا شاه پهلوی.

مصاحبه با سی.بی.اس آمریکا. 16 بهمن 1353 «وقتی که رئیس جمهوری وقت آمریکا، جرالد فورد، به کشورهای صادر کننده نفت خاورمیانه در مورد افزایش قیمت نفت، توپ و تشر زد، و گفت: که دیگر کاسۀ صبر آمریکا لبریز شده است، باو نوشتم: آقای رئیس جمهوری، ما می توانیم در خیلی از چیزها، شرکا و دوستهای خوبی برای هم باشیم، اما حاضر نیستیم از کسی، امر و نهی بشنویم.

در مورد مشابهی به آقای کسینجر گفتم: مسلما من و شما می توانیم در یک اتاق بازی بیلیارد، همدیگر را بترسانیم، اما در بیرون از آن، چنین امکانی برای هیچ یک از ما نیست....» محمد رضا شاه پهلوی.

مصاحبه با نیوو یورک تایمز  «بجای این که من می کوشیدم تا به مردم ایران بگویم که شما می توانید بکمک شخصیت خود، قدرت خود، و منابع ملی خویش، یک ملت درجه اول در جهان باشید، امروز، به این مردم تلقین می شود که: شما ملتی فقیر و صغیر و مستعضف هستید و حق چنین بلند پروازی هایی را ندارید. برای تحقق این مطلب، تمامی نیروگاهها را بستند، کارخانه ها را از کار انداختند، برنامه های عمرانی را متوقف کردند. زیرا اینها می خواهند ایران کشوری فقیر باشد تا آسانتر بتوان بر آن حکومت کرد. کشوری که، مردم سرزمین اش، در عین ثروتمندی، از گرسنگی بمیرند....»

محمد رضا شاه پهلوی. مصاحبه با مجله "اکتبر" در مصر. 1980 «هفت سال تمام، علیه ناسیونالیسم ایران و علیه خود من، با انتشار 340 نشریه و رسانه، تبلیغ بسیار وسیعی در سطح جهانی صورت گرفت. و این عظیمترین جنگ تبلیغاتی بود که بعد از جنگ دوم جهانی همه شاهد آن بوده اند. همه مراکز خبری چپ و راست، علیه من و کشورم بسیج شدند. این پیوند جهان سرمایه داری و جهان کمونیست، مسلما از پدیده های جالب عصر ماست.

هزینه این همه تبلیغات، این همه روزنامه، این همه کتاب, این همه گزارش از کجا تامین می شود.اما این را بدانند که هدف من، ساختن یک ایران درجه یک است. و در این تلاش، ما نه تنها با کمونیسم داس و چکش، نه تنها با "یونیون جک" (منظور دست نشانده های انگلیس)، و نه تنها با کمونیسم تازه رسیده اسلامی، بلکه با سازمانها و تشکیلات دیگری هم درگیریم که در آینده ثابت خواهد شد.... » محمد رضا شاه پهلوی.

مصاحبه کیهان. 31 شهریور  «امروز، بعضی ها مرا سرزنش می کنند که چرا با اعمال قدرت و بکار گیری شدت، مقررات حکومت نظامی را بدقت اجرا نکردیم و امنیت را به هر قیمتی که می شد، به کشور باز نگرداندم. مسلما این کار عملی بود، ولی به چه قیمت؟ امروز به من گفته می شود که یقینا اجرای چنین تصمیمی، بمراتب کمتر از دوران خونین هرج و مرج کنونی، تلفات در بر می داشت. پاسخ من این است: که یک پادشاه حق ندارد تاج و تخت خود را بقیمت ریختن خون هم میهنان اش حفظ کند. یک دیکتاتور می تواند، اما پادشاه دیکتاتور نیست.»

محمد رضا شاه پهلوی. پاسخ به تاریخ. 1359:

«مرا متهم کرده اند که می خواستم ایرانیان را، علیرغم خواست خودشان، خوشبخت کنم. واقعیت این است که من می خواستم ایرانیان را، علیرغم خواست دشمنانشان، و علیرغم ائتلاف عوامل ویرانگر، به رفاه و خوشبختی برسانم، نه علیرغم میل و ارده خودشان. برای جلوگیری از توفیق من، غارتگران بین المللی، با مرتجع ترین عوامل مذهبی، و با آدمکشان حرفه ای ائتلاف کردند، و بدین ترتیب بود که اتحاد نامقدس و شوم سرخ و سیاه، برای نابودی ایران پا گرفت.»

روانش شاد راهش پر رهر و باد .

خبرگزاری مردانی نیوز

سردبیر

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت سالگردها گفتار .": سی و سومین سال درگذشت محمد رضا شاه پهلوی"تبیلغات دروغین و عوام فریبانه غربیان به سر کردگی آمریکائی ها در غالب نظم نوین بر علیه شاه فقید