به مناسبت 26 دی ماه " اشک شاه برای خانه ویران"

بیاد او که ایران بیاد اوست

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

Mohammad Reza Pahlavi, the Shah of Iran photographed in Teheran in August 1971 with his children Prince Reza Pahlavi (born 30 October 1960), Princess Farahnaz Pahlavi (born 12 March 1963) and Prince Ali Reza Pahlavi (born 29 April 1966).Miss Farah Diba 1938-1959

***

طرح از هنرمند ما بابک

***
به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم

***

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

"پادشاه فقید محمد رضا شاه پهلوی"

***

خانه خراب !
عذر تلخی شراب بر گردن پیمانه نیست
هر که ره گم کرد تقصیر ره میخانه نیست

گر بنا را کج نهادیم   و خرابی شد پدید
آن خرابیها  زخاک وسرزمین وخانه نیست

ایران من امروز همه دل نگران است .
هر گوشه آن خاک بدست دگران است .

ایرانی آزاده کجا دیده کسی بر سر قدرت ؟
بر جایگه رخش نگر  ، جمع خران است

سردبیر

نسل انقلاب


اي شيخ ’ بعد فتنه’ باعث شدي كه امروز ،
بیدار شوند جوانان

خودرا شنا سد اكنون’ درفكرچاره با شد
برگيرد ازتو تاوان

حق و حقوق او را بر هر غریبه دادی
از غزه تا به لبنان.

چندين هزاركودك ’رنجور ودلشكسته،
به آب ولقمه ای نان.

من نه  شهي شنا سم’ ني هرحكومتي را

تا چشم كرده ام باز’ من گوسفند تو چوپان

اما بدان كه امروز  دانيم چه كرده اي تو 
ميهن كنيم  گلستان

با خون  خود نويسيم  بر هر ديار و شهري

ايمان  و باور من’

ايران و  باز هم  ايران

 

ایران من امروز همه دل نگران است .
هر گوشه آن خاک بدست دگران است .

ایرانی آزاده کجا دیده کسی بر سر قدرت ؟
بر جایگه رخش نگر  ، جمع خران است

طرح  تصوير شاد روان شاهپور علیرضا پهلوی از "داود روستائی" نقاش و هنرمند معروف

***

حافظ ای قصه عشق ..خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته..تو ر ا میسپارم به دامان دریا ..تو را میسپارم به دلهای شکسته . که تو سبز رفتی و من زرد ماندم...خدا حافظ ای نازنینم خدا حافظ ای مهربونم

شاهزاده ای از میان ما رفت که ایران را آنگونه که باید می شناخت. مردی درس خوانده؛ مدارج بسیار عالی تحصیلی را به بهترین وجهی پیموده؛ و ایران را بسیار دوست میداشته… می گویند این «شناخت» دردسر آفرین بوده!

شاهزاده علی‌ رضا پهلوی،  بدان که به زودی خاکستر وجودت دریای خزر را به تلاطم خواهد کشید و جوانان ایران زمین ایرانت را که عاشقش بودی اما تاب دوریش را نداشتی‌ از بند این حکومت جهل و عقب ماندگی نجات خواهند داد

خدا حافظ ای داغ بر دل نشسته..تو را میسپارم به دامان دریا ..تو را میسپارم به دلهای شکسته ♥♥♥

با لباس سفید آریائی و گل یا روبان   قرمزبه سینه زده  و پرچم ایران.  و ما فریاد می زنیم  وعده   ما دریای خزر

***

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

به مناسبت روز 26 ديماه برابر با روزی که شاهنشاه آريامهر و شهبانو با آن غم ونگرانی ازايران خارج شدند


خبرگزاری مردانی نیو ز : امروز بیست و ششم دی  سی سومین  سالروز رفتن محمد رضا شاه پهلوی، پادشاه فقید ایران با قلبی شکسته  و تنی بیمار از خاک میهن خود بود.

*
آیا  از خود پرسیده ایم  چرا  ما ایرانیان  در هر شرایط و موقعیتی  در درون وبرون کشوردارای روحی نگران و   نا آرام و   ملتهب وپریشانیم ...
آیا از خود پرسیده ایم چرا پرندگان و حیوانات اهلی سرزمینمان  با طبیعت قهر کرده اند و بلبلان دیگر آن شادی و نشاط و سرمستی ها را ندارند
و زندگی ها در قعر سیاهی سقوط کرده است  .؟
آیا به این پرسش توانسته ایم پاسخی قانع کننده بدهیم   که چرا  هزاران دردو مرض ناشناخته و انواع نوزادان  عجیب الخلقه
دو سر و هشت دست و پا و حیوانات ناشناخته ای که در خبرها می آید

سرتاسر خاک ایران را فرا گرفته ؟

و سر انجام آیا میدانیم چرا هیچ کس اعم از انسانها  و  پرندگان وچرندگان وسایر   حیوانات  تا جمادات آسمان وزمین و دریا و هوا در سرزمینمان بی قرارند
و همواره در تلاطم وشورش بسر میبرند ؟

پاسخ  اما این است ...
بدلیل آنکه شاه نداریم ....

حتما آن مخالفان بلافاصله شاهنشاهان را بیاد می آورند اما چنین نیست

بلکه شاه یعنی بالاترین وبرترین صفات نیک انسانی  و معیاری برای  نشان دادن آن حالات  در زمان ومکان و موقعیتهای جامد و جماد .
حافظ میگوید ...

گردون چو کرد نظم ثریا بنام شاه
من نظم در چرا نکنم از که کمترم؟ 

و زمانی که ملتی بخواهد سرفراز وسربلند وآرام و با عزت وشرف زندگی کند

آن مجموعه صفات عالی  نیک انسانی را در جسم پادشاه مینشاند  و در قصر بلورین و طلاکاری شده  عزیز و گرامی اش میدارد  و با آن امید به زندگی خود ونسلهایش  با افتخار طی طریق میکند .

چه کسی بعد از رفتن شاه فقید از ایران روز وروزگاری خوش به خود ودیگران دید ؟

فردوسی هم میگوید...
هر آنکس که بر پادشاه دشمن است

روانش پرستار اهریمن است..
و بیاد او که ایران بیاد اوست....

که بعد از ترک ایران با چشمانی اشکبار چنان شد

که همه دیدیم و شاهدیم نه هزار ها سال قبل است و نه حتی یک قرن  تا شرح حال ملتی گرفتار را در کتابها بخوانیم همین امروز است
و آن تباهی ها و رنجها وبدبختی های ملتی در دسترس همگان قرار دارد

و میبینیم و می شنویم و با گوشت وپوست واستخوان خود آن ها را لمس میکنیم ..
روانش شاد راهش پر رهرو باد ..

بارها در دیدگان بر چهرگان قطره های اشکها را دیده ایم .

برای خانه ویران .


اشک شادی اشک غم
اشک شوق و اشک تلخ

اشک آن دلدار در وقت وداع
اشک آن معشوق هنگام نگاه

کودکان هر لحظه گریانند
بینوایان اشک آنان خواهش است

لیک اشک شاه ایران ...
ریزش تاریخ یک ملت درون تیرگی بود

رفتن عشق و محبت شور حال زندگی بود
و تو .....
ای اشک من ای مونس من

ببار آرام وجانسوز زآنهمه درد .

برای اشک شاه و کشور ایران
برای خانه و کاشانه ویران  .

پس از شورشهای چند ماهۀ طراحی شده از گروهی از روحانیون  و چپ گرایان کمونیست و مجاهدین خلق، پادشاه فقید ایران
پس از 37 سال حکومت که ایران را به شکوفائی خیره کننده ای رسانده بود،

در حالیکه خود بیماری سرطان پیشرفته گرفته بود ،

و بیماری اش را نیز برای جلوگیری از ضربه خوردن به کشور ایران  از همگان پنهان کرده بود، برای ممانعت از ریخته شدن خون ایرانیان هم میهنش، ترجیح داد به شیوه مسالمت آمیز ایران ر ا ترک کند.

در حالیکه گروهی اوباشگر و شورشی و گروه بزرگتری از ناآگاهان از  رفتن شاه ابراز خوشحالی بی سابقه می کردند و در خیابانها پای می کوبیدند،
اکثریت ملت ایران خاموش و نگران، چشم انتظار رخدادهای بعدی بود.

چند ی بعد از آن آیت الله خمینی از فرانسه به ایران آورده شد

و ده روز پس از آن نیزگروهی از سران ارتش شاهنشاهی با صدور اعلامیه  بیطرفی، و خیانت به پادشاه وفرمانده خود، موجب پایان حکومت پهلوی شدند.
محمد رضا شاه پهلوی تنها در 37 سال حکومت خود با بودجه ای بشدت  اندک، ایران را از یک کشور بشدت فقیر و جنگ زده و مملو از بیماریهای
طاعونی و مسری به کشوری پیشرفته و آباد و همطراز ملل  اول غرب تبدیل کرد و سطح زندگی اکثر ایرانیان به میزان خیره کننده ای  ارتقا یافت.

پادشاه ایران اندکی بعد در آرزوی بازگشت به میهن  در مصرجان سپرد.  آرامگاه ساده پادشاه فقید ایران در مسجد الرفاعی
در قاهره، نیایشگاهی برای بسیاری از ایرانیان میهن دوست ایران و جهان است.

روانش شاد باد که رفت واین روزهای سخت و دردناک فرزندان میهنش را علیرغم همه پیش بینی ها  وهشدارهائی را که بخوبی از آن آگاهی داشتند ندیدند .

راهش پر رهرو باد .

مدیریت برگرفته ازخبرگزاری مردانی نیوز

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت سالگردها به مناسبت 26 دی ماه " اشک شاه برای خانه ویران"