شکوه شاهنشاهی :جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد

آرم جشن های 2500 ساله شاهنشاهی از( Emblem der 2.500 Jahr-Feier
wikipedia
به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران

کوروش بزرگ و جشن های 2500 سال شاهنشاهی ایران جشن های 2500 ساله
نمائی از  چادر های سلطنتی  درپرسپولیس
نثار تاج گل توسط شا هنشاه آریامهربه آرامگاه کورش
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد : شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد
شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
سخنان محمد رضا پهلوی به مناسبت جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران
نثار تاج گل توسط شا هنشاه آریامهربه آرامگاه کورش
شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
2009-10-12

و چنین بود که همراه پادشاه خود محمد رضا شاه در برابر آرامگاه ِ ابدی کورش بزرگ در روز 20 مهر ماه   2540 بیان نمودند: 

"کورش!
شاه بزرگ،
شاه شاهان،
شاه هخامنشی،
شاه ایرانزمین،
از جانب من، شاهنشاه ایران،
و از جانب ملت من،
بر تو درود باد.
در این لحظه پرشکوه تاریخ ایران، من و همه ایرانیان، همه فرزندان این شاهنشاهی
کهن که 2500سال پیش بدست تو بنیاد نهاده شد، در برابر آرامگاه تو سر  ستایش فرود می آوریم و خاطره فراموش نشدنی تو را پاس می داریم.
همه ما در این هنگام که ایران نو با افتخارات کهن پیمانی تازه می بندد، ترا بنام  قهرمان جاودان تاریخ ایران، به نام بنیادگذار کهنسال ترین شاهنشاهی جهان، به نام آزادی بخش بزرگ تاریخ، به نام فرزند شایسته بشریت، درود می فرستیم.
کورش!
ما امروز در برابر آرامگاه ابدی تو گرد آمده ایم تا بتو بگوییم:
آسوده بخواب که ما بیداریم،
و برای نگاهبانی میراث پرافتخار تو همواره بیدار خواهیم بود.
سوگند یاد می کنیم که آن پرچمی را که تو 2500سال پیش برافراشتی همچنان افراشته و در اهتزاز نگاه خواهیم داشت.
سوگند یاد می کنیم که بزرگی و سربلندی این سرزمین را بعنوان ودیعه ای مقدس که  گذشتگان ما به ما سپرده اند با اراده ای پولادین حفظ خواهیم کرد، و این کشور را سربلندتر و پیروزتر از همیشه به آیندگان خویش خواهیم سپرد.
سوگند یاد می کنیم که سنت بشر دوستی و نیک اندیشی را که تو اساس شاهنشاهی ایران قرار دادی، همواره پاس خواهیم داشت و همچنان برای مردم جهان پیام آور دوستی و حقیقت خواهیم بود.
در این بیست و پنج سده، کشور تو و کشور من، شاهد سهمگین ترین حوادثی شد
که در تاریخ جهان برای ملتی روی داده است، و با اینهمه هرگز این ملت در برابر دشواریهای گران سر تسلیم فرود نیاورد.
در طول 2500سال، هر وجب از خاک این مرز و بوم با خون دلیران و  جانبازان ایران زمین آبیاری شد، تا ایران همچنان زنده و سربلند بماند، بسیار کسان
بدین سرزمین روی آوردند تا آن را از پای در آورند، اما همه آنان رفتند و ایران بر جای ماند و در همه این مدت، با همه ی تیرگیها، این سرزمین فروغ جاودان همچنان  تجلی گاه اخلاق و کانون ابدی اندیشه باقی ماند. اکنون ما در اینجا گرد آمده ایم تا با سربلندی به تو بگوییم که:
پس از گذشت بیست و پنج سده، امروز نیز مانند دوران پر افتخار تو، نام ایران در  سراسر گیتی با احترام و ستایش بسیار در آمیخته است.
امروز نیز همانند زمان تو، ایران در صحنه ی پر آشوب جهان پیام آور آزادگی و بشر دوستی و پاسدار والاترین آرمانهای انسانی است.
مشعلی که تو بر افروختی و در طول 2500سال هرگز در برابر تندبادهای حوادث خاموش نشد، امروز نیز فروزان تر و تابناک تر از همیشه در این
سرزمین نورافشان است، و فروغ آن همچون دوران تو، از مرزهای ایران زمین بسیار فراتر رفته است.
کورش!
شاه بزرگ،
شاه شاهان،
آزادمرد آزادمردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان،
آسوده بخواب، زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم بود."
سخنان محمد رضا پهلوی به مناسبت جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی ایران
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید
شکوه  شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید
رژه ادوار تاریخ در پرس پلیس تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
***
در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه
شهبانو فرح پهلوی

سال های سال می گذرد و ما فقط شنیدم یه سری اراجیف و قبول کردیم و گفتیم راست می گند این ...
جشن های 2500 ساله
جشن هایی که شکوه و عظمت ایران رو به رخ سران سایر کشورها می کشاند.
جشن های که باعث نزدیکی ایران و سایر کشورها می شد.
جشن هایی که شاید به عنوان عظمت ایران باید در کتاب های درسی می آمد و عظمت ایران را یاد آوری می کرد.

به ترکیب و نوع لباسهای افرادی که در حال رژه هستند دقت کنید و ببینید که چطور اقتدار ایران بزرگ را از قرن ها پیش تا آن زمان که این جشن برگزار شد، جلوی چشم نمایندگان کشورهای بزرگ منطقه و دنیا به نمایش می گذاشتند، آنهم در مکانی که خود سند و گویای همه این واقعیتهاست.
نمی دونم دوستان تخت جمشید و پارسه سفر کرده اند یا خیر ؟
تنها قرار گرفتن در آن محیط کافیست تا به حقایقی از عظمت و اقتدار و قوانین بشردوستانه و زندگی سراسر افتخار ایران زمین و مردمش پی برده شود.
چیزی که الان مایه افتخار هر ایرانیست.
البته متاسفانه در کتب تاریخی مدارس از این جشنها به بدی یاد می کنند، و آنرا نشانه ولخرجی و بی بند و باری محمد رضا شاه می دانند!
ولی نظر من چیز دیگریست، این هزینه ها برای تبلیغ شکوه و عظمت ایران و آشنایی مردم دول جهان با تاریخ پرشکوه ایران زمین و ایرانی بوده است.
***
مردم كشور ایران به حق به تاریخ گذشته و تمدن در رژیم‌ سلطنتی درخشان خود علاقمند هستند و خویشتن را برای بزرگداشت این رژیم كه ضامن استمرار زندگی خاص ایران، دوام سیستم دولت‌ها و حا كمیت ملی آن بوده است، آماده می‌سازند و اطمینان دارند كه همین رژیم و تمدن و فرهنگ ، اتحاد و ثبات و پیشرفت آینده آنها را تضمین خواهد كرد ...
مسلما این جشن‌ها یك نوع بیداری و خودشناسی تازه و یك رنسانس است ... این جشن‌ها ... افتخارات ملی را كه میراث غنی تاریخی و اطمینان حاصله از موفقیت‌های جدید ناشی می‌شود تجدید خواهد كرد ...
تنها باید گفت ونوشت ..

افسوس وهزاران افسوس بحال ایران ومردم ایران.
وای بر حال و روز سیاه خائنین به ملک وملت  و آن فریب خوردگانی که حتی زحمت خواندن یک سطر از حقایق را هم بخودشان نمیدهند .

اما همگان بدانند ماه همواره زیر ابر پنهان نمیماند و اگر چه دیر ولی شاهدان زنده اند و  حقایق تاریخ را برشته تحریر در خواهند آورد .
که همواره عاشقان ایران زمین یادش را گرامی میدارند و همه تلاشهای آن شادروان  را در جهت رفاه وآسایش ایران وایرانی  در خاطرها ی نسلهای آتی  به ثبت رسانده اند .
این رنسانس و افتخار ملی بر همه ی ملت بزرگ و شریف ایران خجسته باد
درود بیکران بروان پاک شاه فقید باد
***
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید
رژه ادوار تاریخ در پرسپولیس تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید
رژه ادوار تاریخ در پرسپولیس تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي
رژه پياده نظام دوره قاجاريه از برابر جايگاه
رژه اراده‌هاي دواسبه دوره هخامنشي از مقابل جايگاه
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید
رژه ادوار تاریخ در پرسپولیس تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید
رژه ادوار تاریخ در پرسپولیس تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
***
سخنراني محمدرضا پهلوي در ضيافت جشنهاي 2500 ساله شاهنشاهي با حضور مهمانان خارجي 1. محمدرضا پهلوي 2. غلامعلي سيف ناصري 3. هرمز قريب 4. نيكلاي پادگورني 5. بودوئن 6. كنستانتين كارامانليس 7. ملكه اينگريد (همسر پادشاه دانمارك)
جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد  تخت جمشید

شکوه شاهنشاهی :تصویر ازژورنالیست مردانی
نمائی از ماکت چادر های سلطنتی  در پرسپولیس
***
20مهرماه سال 1350 (11 اکتبر 1971) به مناسبت 25سده ایجاد دولت مرکزی و تاسیس امپراتوری پهناور پارسیان، بزرگترین کنگره ایران شناسی با شرکت بیشی از همه ی  شرق شناسان جهان و مورخان مربوط در میهن ما گشایش یافت.
ایجاد دولت مرکزی ایران به دست کوروش بزرگ (سیروس = سایرس) در اکتبر سال 559 پیش از میلاد اعلام و در اکتبر سال 539 و پس از تصرف بابل تحقق یافته بود. (بابل در 90 کیلومتری جنوب بغداد امروز و در کنار فرات و مجاورت شهر حلّه واقع شده و تمامی منطقه بابل تا آشورستان از زمان هخامنشیان تا پایان دوران ساسانیان ساتراپی نهم ایران عنوان داشت).
شهر بابل (بابیلون = بابیلو) 12 اکتبر سال 539 پیش از میلاد به دست ارتش ایرانیان افتاد و کوروش بزرگ وارد آن شهر شد و تحقق آرزوی خودرا که ایجاد امپراتوری پارسیان بود اعلام داشت و تلاشهای 20 ساله اش برای تحقق آن را برشمرد. در همین شهر بود که کوروش یهودیان زندانی دولت بابل را آزاد و حقوق انسان را اعلام کرد که سنگ نبشته آن از آن زمان تاکنون باقی مانده است.
در سالروز اعلام تحقق آرزوی کوروش به ایجاد امپراتوری ایران، سران کشورهایی که در سال 1971 و به مناسبت این سالروز دعوت شده بودند از آرامگاه کوروش بزرگ بنیادگذار ایران (امپراتوری پارسیان) در پاسارگاد دیدن کردند و کوروش را به عنوان مردی آزاده که همه انسانهارا دارای حقوق و حیثیت برابر اعلام کرده بود و برای تحقق این امر در صدد ایجاد دولتی جهانی مرکب از ملل مشترک المنافع بر آمده بود ستودند.
در همین روز، شاه (پهلوی دوم) در برابرآرمگاه کوروش سخنرانی کرد که پاراگراف های نخست و آخر آن از این قرارند:
کوروش! شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه ایران زمین بر تو درود باد.
کوروش! شاه بزرگ، شاه شاهان، آزاد مرد آزاد مردان و قهرمان تاریخ ایران و جهان، آسوده بخواب؛ زیرا که ما بیداریم و همواره بیدار خواهیم ماند!.

24 مهرماه همان سال (سه روز پس از آن) در تخت جمشید و با حضور سران دعوت شده، مراسم رژه تاریخ ایران برگزار شد. در این رژه، سربازان با لباس و تجهیزات هر دوره از تاریخ ایران از برابر مدعوین گذشتند و مراسم، با شرح کامل توسط ایرج گرگین مستقیما از تلویزیون پخش شد.
13 اکتبرسال 539 پیش از میلاد کوروش بزرگ بنیاد گذار کشور ایران و نخستین شاه سراسری آن، بابل (بابیلونBabylon) را متصرف شد که دولت آن از زمان نبوکدنزر دومNebuchadnezzar (بخت النصر) راه ستمگری نسبت به مردم خود و ملل دیگر در پیش گرفته بود. 13 اکتبر را «پروفسور بلیک» به استناد کتب دینی در دایره المعارف کلیسای مسیح درج کرده است و آن را کاملا دقیق می داند.

تصرف قلمرو امپراتوری بابل به دست ارتش ایران 29 اکتبر همین سال (16 روز بعد) تکمیل شد و در همین روز (29 اکتبر 539 پیش از میلاد) اعلامیه تاریخی کوروش که از آن به عنوان نخستین «منشور ملل و حقوق انسان» نام برده می شود و سفال نبشته اش معروف به استوانه کوروش موجود است صادر شد. مورخان اروپایی برپایه محاسبات تقویم نگاران این قاره، 12 اکتبر 539 پیش از میلاد را روزی نوشته اند که کوروش وارد شهر بابل پایتخت یک امپراتوری به همین نام شده بود که قلمرو آن تا مدیترانه (لبنان امروز) امتداد داشت.

یکانهای ارتش کوروش پس از محاصره نسبتا طولانی بابل و انحراف مسیر رود فرات، از محل مجرای خروجی این رود از شهر، وارد آنجا شده بودند زیرا باروی شهر (دیوارهای آن) بسیار ستبر و غیر قابل رخنه بود. بابل شهری در جنوب عراق امروز بود (تقریبا 90 کیلومتری جنوب بغداد امروز) و پایتخت دولتی بود که قلمرو آن تا مدیترانه از جمله فلسطین امروز (جودا Judah) امتداد داشت. شهر بابل بارویی بسیار مستحکم داشت و برابر با برخی نوشته ها محاصره شهر توسط ارتش ایران، 16 روز به درازا کشیده بود. شهر"حله" حاکم نشین ایالت بابل عراق در نزدیکی خرابه های بابل ساخته شده است.
تصرف بابل در بیستمین سال ایجاد دولت واحد (مرکزی) ایران (درسال 559 پیش از میلاد که مبدا تاریخ نیز قرار گرفته بود) و اعلام تصمیم کوروش به ایجاد امپراتوری ایرانیان مرکب از سرزمین های  مسکونی سه طایفه پارس و ماد و پارت و ازمیان برداشتن همه دشمنانشان صورت گرفت که هر سه طایفه از قبیله بزرگ آرین ها (آریایی ها) بوده که به فلات ایران مهاجرت کرده بودند و برای خود دولتهای محلی تشکیل داده بودند.
پدر کوروش از پارسها و مادرش از مادها بود. به این ترتیب 12 و یا 13 اکتبر سال 539 پیش از میلاد را سالروز تحقق تصمیم کوروش به تاسیس امپراتوری پارسیان می دانند. مراسم دو هزار و پانصدمین سالروز آن با ده سال تاخیر در اکتبر 1971 در استان فارس (تخت جمشید و پاسارگاد) برگزار شد. علت تاخیر، نداشتن پول بود زیرا در آن زمان درآمد ایران از صدور نفت رقمی نسبتا کم بود.
باید توجه داشت که آرین ها تنها گروه انسانی بودند که در عهد باستان، به صورت سایر ملل معاصر خود، بت پرست نبودند و از یک مدنیت پیشرفته برخوردار بودند و نسبت به یکدیگر مهر و محبت فراوان داشتند و رعایت قانون و اخلاق از ویژگی های بارز آنان بود.
مضمون چند اصل از منشور 29 اکتبر کوروش بزرگ (سایرس ذا گریت) از این قرار است:
مردم در رعایت آداب، رسوم و مذهب خود آزادند و قوانین محلی به همان صورت گذشته اجرا خواهند شد.
استقلال داخلی سرزمین ها محترم و محفوظ خواهد بود. تنها تغییری که به وجود خواهد آمد این است که سرزمین هایی که پیش از این کشورهای کوچک و ضعیفی بودند و همیشه دغدغه تعرض دیگران و زورگویی حاکمان خود را داشتند از این پس بخشی از یک امپراتوری بزرگ مشترک المنافع (اتحادیه ملل) خواهند بود که ضامن صلح، ثبات و آرامش آنها است که در سایه آن هرگونه پیشرفت، به ویژه تجارت میسر و «حکومت قانون» تضمین خواهد بود و خودسری مشاهده نخواهد شد.
اسیران جنگی پس از اتمام جنگ باید آزاد و به میهن خود بازگردانده شوند و فروش آنان و مصادره اموال اکیدا ممنوع خواهد بود. شهربان (ساتراپ) هر منطقه مسئول جان، مال و حیثیت هر یک از اتباع در آن منطقه است و ....
مضمون آن قسمت از منشور کوروش که در آن اختصاصا مردم بابل مورد خطاب قرار گرفته اند به این شرح است:
بابلیان نباید نگران باشند، احدی به اسارت گرفته نمی شود، اموال کسی مصادره نخواهد شد مگر پس از رسیدگی کامل به جرمی که مرتکب شده و پس از تایید شخص او (کوروش)، سربازان فاتح حق خرید بدون پرداخت عوض و نیز چشمداشتی به مال دیگران نخواهند داشت و بدرفتاری نخواهند کرد و اگر تخلفی دیده شود شخصا رسیدگی خواهد کرد و ....
کوروش سپس اسیران بنی اسرائیل را که پاره ای از آنان از سال 586 پیش ازمیلاد در بابل بازداشت بودند آزاد کرد و به هزینه ایران به سرزمین خود باز گردانید و هزینه تجدید بنای مساکنشان را از خزانه دولت ایران پرداخت کرد.
وی همچنین دستور داد بنادر صور و صیدا در فنیقیه (لبنان امروز) که توسط بابلی ها ویران شده بودند با هزینه ایران باز سازی شوند. نبوکدنزر دوم امپراتور بابل در حمله سال 586 میلادی به مناطق ساحلی مدیترانه خرابی های فراوان به بار آورده بود و اسراییلی هایی را که در برابر او مقاومت کرده بودند به بابل منتقل و به عنوان اسیر در این شهر بازداشت کرده بود.
کوروش از بابل به فرعون مصر که قدرت بزرگی در جهان آن روز بود پیام فرستاد که اگر بر ضد ایران توطئه نکند و در صدد تعرض بر نیاید اطمینان داشته باشد که سرزمین او مورد حمله ارتش ایران قرار نخواهد گرفت. کوروش این پیام را پس از آن فرستاد که شنید فرعون نگران حمله ارتش ایران است و به این ترتیب از او رفع نگرانی کرد.
کوروش هنوز در بابل بود که اعلام داشت که از آن پس شهرهای همدان، شوش و بابل پایتخت نوبتی ایران خواهند بود تا تبعیضی میان شهرها نباشد. از نظر او همه شهرهای ایران هم ارز خواهندبود، ولی پس از مرگ، مایل است او را در «پاسارگاد» دفن کنند و در هر جا که بمیرد کالبدش باید به پاسارگاد پارس منتقل شود. «تاریخ» نشان داد که این وصیت دقیقا به اجرا در آمد و آرامگاه او ــ مردی که مورد احترام جهانیان است و در کتاب های دینی از او به نیکی یاد شده است ــ در پاسارگاد قرار دارد و گذشت زمان هنوز به آن گزند وارد نساخته است.
به این ترتیب، مهرماه (اکتبر) برای ایرانیان میهن دوست به این مناسبت ها هم ماهی بزرگ است.
اما چنین شور و عشق به وطن و تاریخ و فرهنگ ایران، بیگانه صفتان ِ وطنی و تنگ چشمان ِ خارجی را خوش نیامد و عقده های حقارت خود را در کدر کردن اذهان، بیزاری و تنفر از شادی و شادمانی و چنگال دریدن بر هر چه زیبایی و رعنایی نشان دادند و تخم بی اعتمادی و سست کردن عِرق ملی را پراکندند و همصدا با دیو خفته در اعماق تاریخ ناسازگاری پیشه کردند و ایران بالا بلند و ملت بزرگش را به این روز سیاه کشاندند.

انتهای پیام
مدیریت
شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت سالگردها شکوه شاهنشاهی :جشن های 2500 ساله شاهنشاهی پاسارگاد