پیام شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی:هشتم ماه مارس، روز جهانی زن

   
"هشتم ماه مارس، روز جهانی زن"

 

 پيام شهبانو فرح پهلوی 
 بمناسبت گرامیداشت هشتم ماه مارس،
 روز جهانی زن

***

درودت باد شهبانو
 
غرور و شوکت و مجد همه فرهنگ ایرانی

به شاه پهلوی همواره با آن عهد وپیمانی
برای هر مبارز قدرت ونیرو چو بارانی
که تا گردون بگردد مام میهن را
کجا دیگر چو شهبانو فرح زاید به آسانی ؟
***
 پیام مبارزاتی  سرشار از احساسات پاک وصمیمانه
علیاحضرت شهبانو ی بزرگوارمان  بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن

***

هموطنان عزیزم  زنان آزاده وعدالتخواه ایران.
8 مارس روز تجلی اراده زنان جهان برای رسیدن
به برابری  آزادی وعدالت اجتماعی است .
8 مارس در عین حال یا دآور دست آوردهای اجتماعی 
 فرهنگی سیاسی وحقوقی گسترده ای است
 که زنان میهن ما از جنبش مشروطیت  تا سال 1357 به آنها دست یافته بودند .
دست آوردهائی که رژیم قرون وسطائی حاکم از آغاز تاکنون
 با سنگسار و شلاق و شعار یا روسری یا توسری کوشیده است
 آنها را نفی وانکار نماید .
بجرات میتوان گفت که با همه سرکوب ها وستم ها اگر رژیم کنیز پرور
 حاکم نتوانسته بر جان وجهان زنان ایران پیروز شود
 ناشی از توشه ها وتلاشهای گذشته است .
 هم از این روست که مسئله زنان امروزه یکی از بزرگترین مشکلات
 رژیم زن ستیز حاکم بشمار میرود .
حرکات اعتراضی زنان ایران خصوصا تظاهرات دلیرانه 21 خرداد 84 در برابر
 درب بزرگ دانشگاه تهران نمونه درخشانی از نافرمانی مدنی
 و نماینده جنبش بزرگ  زنان میهن ما در میدانها و خیابانهاست .
ضمن گرامیداشت  8 مارس وستایش از مبارزات عدالت خواهانه زنان جهان 
 وبخصوص زنان میهنمان  اعتقاد دارم که با پیوند جنبش زنان
 به جنبش عمومی ملت ایران
 میتوان به حیات این رژیم تاریک اندیش خاتمه داد
  تا زن ایرانی بار دیگر در فروغ آزادی و برابری اجتماعی بخواند .
سبز خواهم شد . سبز خواهم شد .
میدانم . میدانم .
***
درودت باد شهبانو .
امیدی در سرای ما  چو شمعی نور بارانی
به بزم عاشقان ملک وملت پرتو افشانی
همه  لطف وسخاوت  مظهر پاکی یزدانی
ملائک هم حسد بردند برآن مخلوق نورانی
زن ومرد وطن را قدرت و نیرو به فرمانی
عزیز دردانه  سالار زنهای همه تاریخ ایرانی
که تا گردون بگردد مام میهن را به دورانی
 
کجا دیگر چو شهبانو فرح زاید به آسانی ؟

***

 روز جهانی زن را به شهبانو مادر ايران شادباش می گویم
برای دیدن این فیلم روی لینگ ذیل کلید فرمائید
http://www.youtube.com/watch?v=tkclmirZas8&feature=channel_pa
 http://www.farahpahlavi.org/btstudio.mp3

     

پیام شاهزاده رضا پهلوی بمناسبت گرامیداشت هشتم ماه مارس،
 روز جهانی زن
  
" شاهزاده رضا پهلوی "

2009-03-07

هم میهنان عزیزم،
برای نخستین بار در انقلاب فرانسه بود که تلاش دیرینۀ زنان
 در طلب «آزادی و برابری» تبلوری تازه و تاریخی یافت. از آن پس، پیکار زنان
برای رهایی از بندهای دیرینۀ بندگی در نظام های مردسالار
 نیرویی فزاینده یافت و با تثبیت شأن و اولویت حقوق فرد
 در جوامع مدرن جهان زنان نیز به تدریج به حقوق انسانی خود دست یافتند
و به سوی مشارکت برابر با مردان در عرصه های گوناگون
 اجتماعی و سیاسی به پیش رفتند.
 در نیمۀ دوم قرن بیستم منشور سازمان ملل متحد،
 اعلامیۀ جهانی حقوق بشر و میثاق های بین المللی حقوق مدنی،
 سیاسی و اقتصادی، به نوبت برابری کامل و بی قید و شرط زنان
 با مردان را تصویب و تأیید کردند.
امروز در نخستین دهۀ قرن بیست و یکم، زنان نه تنها در جوامع
پیشرفته و مدرن جهان بلکه در بسیاری از جوامع رو به رشد نیز
از حقوق و آزادی های برابر با مردان برخوردار شده اند.

***

حتی در شماری از جوامع مسلمان نیز زنان شهروندان متساوی الحقوق با مردان به شمار می روند و سالهاست که توانسته اند به بالاترین مناصب و مقامات سیاسی و تصمیم گیری در کشورهای خویش دست یابند.
با توجه به چنین واقعیت های غیرقابل انکار و کتمان در زمینۀ گسترش بی وقفۀ حقوق و آزادی های زنان در دنیا، سزاوار آن است که محدودیت ها و تبعیض هایی را که در سی سال گذشته بر زنان آگاه و آزادۀ ایران تحمیل شده شرم آورترین بخش کارنامۀ نظام واپسگرای جمهوری اسلامی شمرد.
 زنانی که یک سدۀ پیش با شرکت در انقلاب مشروطیت مقدمات آزادی و احقاق حقوق خویش را فراهم آوردند و در آستانۀ انقلاب اسلامی به دستاوردها و پیشرفت های تاریخی در زمینۀ برابری با مردان رسیده بودند، امروز برای دستیابی به حداقل حقوق و آزادی های مسلم خویش باید پیوسته با قوانین قرون وسطایی و نظام دادگستری مردسالار رژیم بستیزند و در رویارویی با عوامل و ایادی خشن و سرکوبگرش قربانی دهند.
 زنان، یعنی اکثریت قاطع مردم میهن ما مهمترین و بیشترین قربانیان سیاست های تبعیض آلوده و سرکوبگرانۀ ولایت نامشروع فقیه اند.
بجاست که در گرامیداشت این سالگرد جهانی حقوق زن، همۀ ما، پدران، پسران، برادران و همسران زنان شیردل ایران، بیش از پیش به پشتیبانی از آنان و حقوق مسلمشان همت کنیم و این واقعیت را بپذیریم که رهایی و آزادی وطن بی آزادی و رهایی زنان وطن از بند های اسارت و تبعیض ناشدنی است.
روز جهانی زن را شادباش می گویم.
خداوند نگهدار ایران باد
رضا پهلوی

2009-03-07

http://www.rezapahlavi.org/

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت پیام ها پیام شاهزاده رضا پهلوی و شهبانو فرح پهلوی:هشتم ماه مارس، روز جهانی زن