پیام شاهزاده رضا پهلوی و ابراز همدردی با خانواده های قربانی اسیدپاشی در اصفهان،

طرح از هنرمند ما بابک

( ایران کشور کورش بزرگ است و  نه کشور صاحب الزمان)

به ایران و سربلندی کشورمان بیندیشیم

به ایران بیندیشیم .

"فردوسی شاعر بزرگ حماسه‌سرای ایران  "
"فردوسی توسی "
سروده‌های فردوسی
نباشد همی نیک و بد پایدار     همان به که نیکی بود یادگار
دراز است دست فلک بر بدی   همه نیکویی کن اگر بخردی
**
چو نیکی کنی، نیکی آید برت   بدی را بدی باشد اندرخورت
چو نیکی نمایدت کیهان‌خدای   تو با هر کسی نیز، نیکی نمای
حکیم ابوالقاسم فردوسی توسی
**
مکن بد، که بینی به فرجام بد   ز بد گردد اندر جهان، نام بد
به نیکی بباید تن آراستن  که    نیکی نشاید ز کس خواستن
**
وگر بد کنی، جز بدی ندروی     شبی در جهان شادمان نغنوی
نمانیم کین بوم ویران کنند        همی غارت از شهر ایران کنند
**
نخوانند بر ما کسی آفرین         چو ویران بود بوم ایران زمین
دریغ است ایران که ویران شود    کنام پلنگان و شیران شود

"خوشا به بشریت که کورش دارد"

چراغ سیمین ایران هرگز خاموش نمی شود

برنامه اتمی تهران نبايد جلوی اقدام بين المللی عليه نقض حقوق بشر را بگيرد

***

آموزگاران ما را آزاد کنید! کارگران ما را آزاد کنید!
دانشجویان ما را آزاد کنید! فعالان جنبش زنان را آزاد کنید!
همه زندانیان سیاسی و عقیدتی را آزاد کنید!
چگونه با دشمنت به دوستی تا کنم؟
تو رخت زندان تن ات وُ من تماشا کنم؟
تو رخت زندان تن ات، و من بمانم خموش؟
قسم به زن، نازنم اگر محابا کنم
اگرچه تلخ است حق، نمی توانم نهفت
زبان از آن بایدم که آشکارا کنم
شادروان " سیمین بهبهانی

یاد و راه همهی جانبخشانِ میهن، گرامی و جاودان باد


به ياد قيام
23 خرداد 1388،
آغاز جنبش سبز
جوانان ايران
عليه حکومت خون آشام اسلامی،
و به ياد
برجسته ترين
نماد سکولار آن:
ندا آقا سلطان

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

شاهزاده رضا پهلوی
Reza Pahlaviاصفهان یعنی نقش جهان

پیام شاهزاده رضا پهلوی و ابراز همدردی با خانواده های قربانی اسیدپاشی در اصفهان،

پیام شاهزاده رضا پهلوی و ابراز همدردی با خانواده های قربانی اسیدپاشی در اصفهان،

اصفهان، میراث تاریخ و فرهنگ و هنر ایرانزمین، رویای بسیاری از مردمان جهان است. یکی از افتخارهای ما مردم ایران، اصفهان و سی و سه پل، شاه عباسی، بازار، مسجد شاه، میدان نقش جهان، کاخ ها، صنایع دستی، طبیعت زیبای زاینده رود و مهم تر از همه همزیستی مسالمت آمیز باورهای گوناگون در این منطقه می باشد، که خود نشانه اصالت و ریشه تاریخی و فرهنگی مردم اصفهان است.

در نهایت تاسف، تصاویر دلخراشی از چهره های دختران جوان اصفهانی که قربانی اسیدپاشی بوده اند، در اخبار دیده می شود.

چگونه می توان تصور کرد، آنها که بازشتی همیار هستند، برچهره زیبا و جوان هم وطن خود، اسید بپاشند؟

اینان از چه جنسی می توانند باشند؟

بجای پشتیبانی و حمایت از امنیت خواهران و مادرانمان، فضای شهر را بسوی رعب و وحشت برده اند.

هم میهنانم،

ازشما دعوت می کنم تا با همیاری مادی و معنوی خود به یاری جامعه پزشکان ایرانی درون مرز بشتابید. همچنین با یاری و پشتیبانی خود از جامعه پزشکان خارج از کشور،  بمنظور درمان هرچه سریعتر قربانیان اسیدپاشی، امکان انتقال دختران آسیب دیده از اصفهان را به خارج از کشور فراهم کنید.

از همه نیروهای نظامی و انتظامی و دستگاه های دولتی و امنیتی کشور که هنوز به ایران و ایرانی می اندیشند، دعوت می کنم در خدمت و نه در مقابل ملت باشند. از بکارگیری خشونت در مقابل خواهران بی دفاع خود پرهیز کنند. در راستای آشتی ملی برای گذ ر به فردایی بهتر، در مقابل طرح ضدبشری «آمران به معروف و ناهیان از منکر» ایستادگی کنند و به آغوش پرمهر ملت ایران بازگردند.

ضمن ابراز همدردی با خانواده های قربانی اسیدپاشی در اصفهان، ما نیز به فریاد اعتراضی هم میهنانمان، در مقابل به خطر انداختن امنیت زنان شریف اصفهانی می پیوندیم و با ابراز همبستگی برای دستیابی به آزادی، برابری، رفاه و امنیت و دوباره بازگرداندن هویت ایرانی به ایرانیان، به مبارزه ادامه می دهیم.

پاینده ایران

رضا پهلوی

این گزارشها در حال تکمیل شدن است
خبر گزاری مردانی نیوز

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت پیام ها پیام شاهزاده رضا پهلوی و ابراز همدردی با خانواده های قربانی اسیدپاشی در اصفهان،