پیام شهبانو فرح پهلوی بانوی کهن دیار ایران"بمناسبت مراسم یاد بود والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی و والاگهر شهریار شفیق

در  جهان تا نور خورشید است وماه

عشق ایرانی به نوروز است وشاه

***

 

بیاد او که ایران بیاد اوست

در جهان تا نور خورشید است وماه
عشق ایرانی به نوروز است وشاه

Mohammad Reza Pahlavi, the Shah of Iran photographed in Teheran in August 1971 with his children Prince Reza Pahlavi (born 30 October 1960), Princess Farahnaz Pahlavi (born 12 March 1963) and Prince Ali Reza Pahlavi (born 29 April 1966).

Miss Farah Diba 1938-1959

طرح  تصوير شاد روان شاهپور علیرضا پهلوی از "داود روستائی" نقاش و هنرمند معروف

***

دوران شکوفایی مهد تمدن

نگینی پر گهر بر تارک تاریخ  ایرانی
به آن غیرت شهامت قهرمان  قهرمانانی
که تا گردون  بگردد  مام میهن را
کجا دیگر چو شهبانو فرح زاید به آسانی؟

هماره نام ویادت در میان کشتزارهای وطن جاری است
نشانت سمبل زنهای ایرانی به اوج قله ها باقی است.

شهبانو فرح پهلوی بانوی کهن دیار ایران


پیام شهبانو فرح پهلوی بانوی کهن دیار ایران"بمناسبت مراسم یاد بود  والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی و والاگهر شهریار شفیق


With the deep gratitude of Empress Farah Pahlavi to all those who sent messages on the day of the passing away

of her beloved son Prince Alireza Pahlav

تصویری از شاهزاذه رضا پهلوی و شادروان  والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی


برادر نازنینم، همواره یادت را گرامی خواهیم داشت

به یادبود والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی

Prince Alireza Pahlavi left us on January 4, 2011.
At the time he was studying for his doctorate at Harvard University.
He will be remembered always as our loved one, our friend, and a valiant son of Iran.
SEE Alireza Pahlavi Foundation

به یادبود والاگهر شهریار شفیق


"بیاد او که ایران بیاد اوست  "

گفتار .

شاهپور عزیز !

هر ایرانی با شرف درخواست تورا آرزو میکند .

شاید به جرات بتوان گفت و نوشت که در طی سی و  چهار سالی که از حکومت منحوس  و جهنمی ولایت فقیه میگذرد  ، هیچ حادثه  و اتفاقی تاکنون نتوانسته


تاکنون نتوانسته نظیر سفرخود خواسته شاهپور علیرضاپهلوی  برجامعه ایرانی اثرگزار بوده باشد .

تاثیری مضاعف از دو جنبه  مهم و اساسی .

ایرانی بودن ،

به ایران اندیشیدن .

علت را هم  باید در خواسته آن جوان فرهیخته ایرانی جستجو کرد که  چنین آرزو میکند .

پیکرم را بسوزانید ،

خاکسترش را به امواج دریای مازندران بسپارید .

این دودرخواست  نه از سوی شخص معمولی و ناآگاه و بی مطالعه ومدرسه ندیده ،

بلکه از جانب یک شاهپور ایران شناس فرهیخته  با معلومات بسیار بالای دانشگاهی تا حد دکترای ایران شناسی قبل از اسلام  از خود بر جای گذاشته تا  دوستدارانش آندو خواسته را جامه عمل بپوشانند .

امواج خروشان شجاعت وغیرت و توجه به هویت وشناسنامه ایرانیهای درون وبرون مرزنسبت به آن  حرکت خود خواسته شاهپورعلیرضای جوانبخت ما روز  افزون  دامنه اش گسترده تر میشود  .

رویگردانی نسل جدید از اسلام ومراسم مذهبی قبل وبعد از مردن و تمامی آن خرافاتی که قرنهاست بر پیکر ملک وملت ما تازانه نواخته وخسارتها و  زیانهای بیشماری را 

ببار آورده ،  از بعد از فتنه بهمن سال 57 روزافزون است وبسیاری یا به مسیحیت گرویدند ویا به ریشه اصلی زرتشت برگشتند .

بهمان دلایل است که می بینیم  در تمامی مساجد حتی چند جوان هم مشاهده نمیکنیم که اغلب از پیرزنان وپیرمردانی است  که بر حسب عادت و نیاز مادی به چنان مراسمی میروند،

وگرنه جوانان میهنمان هرگز با اسلام خمینی و دستگاه ولی فقیه هیچگونه دلخوشی نداشته و ندارند و بیزار از چنان حکومت و دستگاه پلید جهنمی اش  میباشند .

از سوی دیگر عشق و علاقه ایرانیان به تاریخ وفرهنگ و هویت و شناسنامه اش تا به حدی است که سوگند به کورش وداریوش و خاک ایران در همه ایران بر سر زبانها ست

و  جایگزین قسم به حضرت عباس و امامزاده های بی نام نشان گردیده .

وامروز که نظم نوین جهانی بعد از فرو پاشی دنیای کمونیست که با حمایت اسلام گرایان به ثمر رسید ،

آن روی صفحه را گذاشته و میشنویم که اینبار برای آرام کردن دنیا از حرکتهای آزادیخواهانه  ملتها از جمله بهارخاورمیانه حمایت میکند ،

باید بهوش باشیم تا با مسیر جریان آب حرکت خودمان را هماهنگ سازیم و قیام جنبش سبزمان را که الگوی نمونه در دنیا  به ثبت رسیده را  تقویت کنیم و  تا پیروزی نهائی ادامه دهیم .

ای شاهزاده آریایی, روحت شاد. روانت قرین آرامش باد.

روحت شاد.

آرامگاهت قرین رحمت و نور باد.

همیشه در قلب وطن پرستهای آریایی تبار و آریایی پرست زنده خواهی ماند.

روحت شاد.

خداندوگار ایران زمین همراه تو باد.

نویسندگان مدیر ومدیران فنی

نویسندگان مدیر و مدیران فنی خبر گزاری مردانی نیوز


به یادبود والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی

http://alirezapahlavifoundation.org/

***

اورگینال برگرفته از نمایه رسمی شهبانو فرح پهلوی


http://www.farahpahlavi.org/alireza-2014.html


فیلم

ویدیوئی از  مراسم یادبود در شهربن آلمان  تهیه از  آقای قلی زاده

این فیلم رامیتوانید در لینگ ذیل ویا در بخش یوتوپ این خبر گزاری مشاهده فرمائید


http://www.youtube.com/watch?v=ZlJwNmtGjVk&list=FLcct1gNsYDnTOUdNqbi4p0Q&index=1

http://www.youtube.com/watch?v=3aHgLgpK1O0&list=FLcct1gNsYDnTOUdNqbi4p0Q&index=2

این گزارشها در حال تکمیل شدن است

خبر گزاری مردانی نیوز

بیشتر بخوانید مطالب مرتبط در این ضمیمه از

گفتار: به مناسبت 26 دی ماه " اشک شاه برای خانه ویران" : بیاد او که ایران بیاد اوست .


http://www.mardaninews.de/the-news/49-1387-10-21-14-00-49/17299-----26---q-----q---------.html

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت پیام ها پیام شهبانو فرح پهلوی بانوی کهن دیار ایران"بمناسبت مراسم یاد بود والاحضرت شاهپور علیرضا پهلوی و والاگهر شهریار شفیق