پیام شادباش شاهزاده رضا پهلوی برای آزادی یازده آزادیخواه در بند جمهوری اسلامی‎

طرح از هنرمند ما بابک

( ایران کشور کورش کبیر است نه کشور صاحب زمان)

سال 1392، «سال مبارزه با تبعیض در میراث فرهنگی»نام می گیرد

در جهان تا نور خورشید است وماه

عشق ایرانی به نوروز است وشاه

شاهزاده رضا پهلوی


پیام شادباش شاهزاده رضا پهلوی برای آزادی یازده آزادیخواه در بند جمهوری اسلامی‎


شاهزاده رضا پهلوی

به نام انسانیت و آزادی

پایداری، مقاومت و ایستادگی شیرزنان و دلیرمردان ایرانزمین به همگان نشان داد که می توان دیکتاتور را وادار به عقب نشینی کرد. خبر آزادی هشت شیرزن و سه دلیرمرد ایرانزمین، فضای ایرانیان را در سراسر جهان به وجد و شادی آورده است.

آزادی نسرین ستوده، محبوبه کرمی، مهساامرآبادی، مریم جلیلی، میترا رحمتی، فرح واضحان، ژیلا مکوندی، کفایت ملک محمدی، حسین زرینی، ابراهیم بابایی زیدی و محمدعلی ولایتی برهمه ملت ایران به ویژه خانواده های صبور و مقاوم این گرامیان شاد باد.

« به من گفتند آزاد هستی، ما می خواهیم همه زندانیان آزاد شوند»

Behrouz Mehri/Agence France-Presse — Getty Images

نسرین ستوده

همچنان آزادی فریبا کمال آبادی، مجید توکلی، کاظمین بروجردی، بهمن احمدی امویی، احمد زیدآبادی، عیسی سحرخیز، سیامک قادری، وکلای زندانی و دیگر هم میهنان سیاسی و یا عقیدتی در بند جمهوری اسلامی خواهانیم.

ما زنان و مردان ایرانی، در فقدان حکومتی مسئول، باید دست در دست یکدیگر، برای استقرار حقوق بشر و دموکراسی در کشورمان و پایان دادن به تبعیض، نابرابری، بی عدالتی، خشونت و سرکوب تا رهایی و آزادی و برابری ایستادگی نماییم.

به یاد و احترام برای خانواده های داغدار آقا سلطان، اعرابی، ستار بهشتی، جوادیفر، عطااللـه رضوانی، حبیبی خامنه و همه جانباختگان راه آزادی کشورمان و همچنین خانواده های کشته شدگان کمپ اشرف را گرامی می دارم.

مبارزه ما برای رسیدن به آزادی و امنیت فردی هرچند سخت و دشوار است، اما اطمینان دارم که در آینده ایی نزدیک پیروز خواهد شد و همه ما ایرانیان در کنار هم آزادانه زندگی خواهیم کرد.

خداوند نگهدار ایران باد

رضا پهلوی

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت پیام ها پیام شادباش شاهزاده رضا پهلوی برای آزادی یازده آزادیخواه در بند جمهوری اسلامی‎