پيام شهبانو فرح پهلوی بمناسبت نوروز ۱۳۸۸

    
"نوروز پایدار است تا نسل ما بیدار است "
  

 

بهاران برمردمان ایران زمین خجسته باد!
 پيام شهبانو فرح پهلوی بمناسبت نوروز ۱۳۸۸

  

"شهبانو فرح پهلوی سمبل زنان ایران زمین "

*** 

هم میهنان عزیزم
نوروز  وبهار ما را به یادگار های نیاکان نیک اندیش مان پیوند می دهد
 و فروغ -روشنائی-امید-صلح وآشتی را در ما شعله ور میسازد .
این سنت دیرپای تاریخی -بسان ریشه مشترکی - همیشه هستی وهویت
 تاریخی اقوام ایرانی را پاینده نگهداشته است
 وبه راستی اگر این (چهارشنبه سوری) ها (نوروز) ها ودیگر جشن ها نبودند
 تاریخ پر تلاطم ایران -چه تیره وتاریک می نمود .
در این سال های غربت  ودوری همواره به زنان -مردان و جوانان
 آزادیخواهی فکر کرده ام که ( دروطن خودش غریب ) اند
 وبرای بدست آوردن کمترین حقوق انسانی واجتماعی خویش
بیشترین ستم ها وسرکوب های رژیم حاکم را تحمل کرده و می کنند .
نوروز همیشه پیروز را در شرایطی جشن می گیریم
که افق های روشنی از تحولات مهم  دل های ما را روشن 
 وپر فروغ می سازد .
افق های روشنی که سرانجام پایان
( شب تاریک وطن )
 وآغاز ایرانی آزاد وآباد وسرفراز را بدنبال خواهد داشت .
با چنین امید وآرزوئی فرا رسیدن نوروز همیشه پیروز را به همه
 هم میهنان عزیزم شادباش می گویم
 ودیدار دوباره شما وآن ( کهن دیار ) عزیز را در دل زنده و پاینده نگه میدارم .
خداوند نگهدار ایران باد
فرح پهلوی

***

"پيام شهبانو با صدا"

http://www.farahpahlavi.org/nrfp-2009.wma

 پیشگاه شهبانوی گرامی
   تقدیم شاخه گل ابریشم از طرف عاشقان کهن دیار 
***

Photo by KA

درود بر روان پاك شاهنشاه آريامهر

اورگینال
پيام شهبانو فرح پهلوی بمناسبت نوروز ۱۳۸۸
 متمنی است برای شنیدن پیام تبریک شهبانوی گرامی
  به صورت گفتاری وشنیداری به روی لینگ ذیل  کلید فرمایید

 http://www.farahpahlavi.org/nowrouz2009.html

***

 

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت پیام ها پيام شهبانو فرح پهلوی بمناسبت نوروز ۱۳۸۸