"شهبانو فرح " من به خدا و حقوق بشر اعتقاد دارم و مطمئن هستم روزی به ایران باز خواهم گشت


Farah Diba bei BILD Letzte Kaiserin von Persien sorgt sich um ihr Land

 

"شهبانو فرح " من به خدا و حقوق بشر اعتقاد دارم و مطمئن هستم روزی به ایران باز خواهم گشت.

توضیح عکس: سفر محمد رضا پهلوی و فرح دیبا به آلمان و استقبال رسمی در فرودگاه کلن – بن توسط هاینریش لوبکه، رئیس‌جمهور وقت آلمان. تاریخ: ۲۷ ماه مه سال ۱۹۶۷ میلادی.

توضیح عکس: فرح دیبا، میهمان ویلهلمینه لوبکه، همسر رئیس‌جمهور آلمان در کاخ هامراشمیت. تاریح ۲۷ ماه مه۱۹۶۷.

Irans Ex-Kaiserin Farah Diba besucht BILD„Egal wie dunkel das Leben, am Ende siegt das Licht

نشریه معروف و پر تیراژ بیلد سایتونگ آلمان با شهبانو فرح پیرامون موقعیت گذشته و فعلی ایران مصاحبه و آن را زیر عنوان » من به حقوق بشر اعتقاد دارم« منتشر کرد.

سفر پادشاه ایران محمد رضاشاه پهلوی به کشور آلمان"او پرای برلین  " واستقبال شهردار برلین  ازاین دیدار

Ohnesorg hatte wie viele andere Kommilitonen 1967 gegen den Besuch des Schahs von Persien in Berlin demonstriert. Hier wird Reza Pahlevi (M.) von Berlins Regierendem Bürgermeister Heinrich Albertz (r.) begrüßt / Foto: dpa

جریان بازدید شاه ایران از " او پرای برلین  "

دانشجو اونه زورگ در آخرین ساعات زندگی پلیسی که هنگام سفر شاه به برلین دانشجوی آلمانی را کشت
چگونگی مرگ دانشجو بنو اونه زورگ (Benno Ohnesorg) که در سال ۱۹۶۷ هنگام سفر شاه ایران به آلمان و دیدار شهر برلین در تظاهرات مخالفت دانشجویان ایرانی و آلمانی با شلیک تیر یک پلیس آلمانی (آلمان غربی) به قتل رسید، فاش شد.

جاسوس آلمان شرقی بود کمونیستها در تظاهرات ضد شاه در برلین دست داشتند" تاریخ آلمان از نو نوشته میشود خبر برای ثبت در تاریخ و بینش مردم ایران

Nach den Schüssen in der Krummen Straße am 2. Juni 1967. Benno Ohnesorg, neben ihm Friederike Haussmann
Foto: Jürgen Henschel

طبق اسناد بدست آمده از آرشیو سازمان امنیت آلمان شرقی، اشتازی (Stasi) و بررسی دقیق گزارشات پلیس برلین که هنگام دیدار شاه ایران از این شهر حضور داشته، کارل هاینس کوراس (Karl-Heinz Kurras) پلیس مآمور مقاومت در مقابل تظاهر کنندگان، مآمور سازمان امنیت آلمان شرقی و جاسوس آلمان سوسیالیستی بوده و به این سازمان اطلاعات محرمانه پلیس در بخش غرب آلمان را مخفیانه ارسال میکرده است.
بر اساس اسناد بدست آمده، پلیس مزبور از سال ۱۹۵۵ برای دولت سوسیالیستی آلمان شرقی در برلین غربی جاسوسی میکرده و موظف بوده اخبار و اطلاعات محرمانه پلیس را برای دستگاه اطلاعاتی شرق آلمان گزارش دهد.

Farah Diba Pahlavi (76) bei ihrem Besuch in Berlin
Foto: Getty Images


Farah Diba Pahlavi (76) bei ihrem Besuch in Berlin
Foto: Getty Images

*در این مصاحبه طولانی شهبانو فرح بعد از نظری بر گذشته ایران که یکی از نمونه‌های آن سفر شاه به آلمان و درگیری و کشته شدن دانشجو بنو اونه زورگ (Benno Ohnesorg ) در برلین بود که فرح دیبا از دولت و مردم آلمان بخاطر درگیری جولای 1967 معذرت خواست.

طی چند سال اخیر بعد از بدست آمدن اسناد از آرشیو دولت آلمان شرقی ثابت شد، در اصل این ترور با نقشه آلمان کمونیستی بمورد اجرا گذاشته شده بود تا دولت شاه سابق ایران را بدنام کند. پلیسی که در آن زمان در محل تظاهرات حضور داشته چگونگی کشته شدن دانشجوی مزبور را اعلام کرد.


Ex-Kaiserin Farah Diba hat viel Leid in ihrem Leben erlebt. Dennoch ist sie Optimistin geblieben. Auch im Hinblick auf Irans Zukunft
Foto: Peter Müller BILD

شهبانو فرح در جواب به این سئوال که، مردم ایران بیشتر جوان هستند و معلومات سطح بالا هستند، میخواهند آزاد باشند مشکلات خود را بگویند و مانند دیگر جوانان جهان شادی کرده برقصند گفت، وضع اقتصادی ایران بد است، برخی از مردم نان برای خوردن ندارند، در حالیکه تعدادی به ثروت رسیده اند، اکثر مردم ایران جوان با تحصیلات بالا هستند، از طریق اینترنت می‌بینند در جهان آزاد چه میگذرد، آن‌ها هم آزادی بویژه برای زنان میخواهند.

فرح دیبا در جواب به گزارشگر که سئوال میکند، غرب در سال 2009 این جوانان را تنها گذاشت، در حالیکه اکنون به رژیم نزدیک میشود، شما فکر میکنید، ایران به غرب احتیاج دارد، میگوید،

رابطه غرب با ایران به رژیم مشروعیت نمیدهد. باید در مورد حقوق بشر نیز صحبت شود نه اینکه مرتب پیرامون مشکل هسته ای، البته ایران حق استفاده از انرژی اتمی برا ی  مصارف صلح جویانه دارد، اما به این رژیم نمیتوان اعتماد کرد.

شهبانو فرح در مورد روحانی میگوید، حرفهای خوبی میزند که اجرا نمیشود، امور رژیم در دست رهبر مذهبی است، همه مثل هم هستند و نمیتوانند حکومت کنند، نمونه آن هم رفسنجانی، خاتمی و فعلاً روحانی است که میگفتند اصلاح طلب هستند و برای مردم کار میکنند.

شهبانو فرح در این مصاحبه میگوید، اکنون غرب مطمئن شده که استباه کرده ، من به خدا و حقوق بشر اعتقاد دارم و مطمئن هستم روزی به ایران باز خواهم گشت.

تر جمه دکتر ایرج ربیعی'
برگرفته از روزنامه بیلدآلمان
و آرشیوخبر گزاری مردانی نیوز

http://www.bild.de/politik/ausland/farah-diba/irans-ex-kaiserin-besucht-bild-39650598.bild.html

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت مصاحبه ها "شهبانو فرح " من به خدا و حقوق بشر اعتقاد دارم و مطمئن هستم روزی به ایران باز خواهم گشت