مصر"; دولت مصر به شاهزاده شهناز، تنها فرزند مشترک محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، و همسرش ملکه فوزیه، تابعیت مصری داد.

'

مصر به شاهزاده شهناز پهلوی تابعیت داد

مصر"; دولت مصر به شاهزاده شهناز، تنها فرزند مشترک محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، و همسرش ملکه فوزیه، تابعیت مصری داد.

دولت مصر به شاهزاده شهناز، تنها فرزند مشترک محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، و همسرش ملکه فوزیه، تابعیت مصری داد. شهناز پهلوی، نخستین فرزند محمدرضا پهلوی، اکنون ۷۳ سال دارد و دارای تابعیت سوئیسی نیز هست.

" ملکه فوزیه، همسرش زنده یاد محمدرضاشاه پهلوی و دخترشان شهناز"

شاهزاده شهناز تنها فرزند مشترک محمدرضا پهلوی و فوزیه فواد بود

محمد ابراهیم، وزیر کشور مصر، طبق یک فرمان دولتی به شهناز پهلوی، نخستین فرزند محمدرضا پهلوی و تنها فرزند مشترک وی با فوزیه فواد، تابعیت مصری داد. اعطای تابعیت به شاهزاده شهناز با استناد به ماده سوم قانون شماره ۱۵۴ مصوب سال ۲۰۰۴ در زمینه قوانین مربوط به شهروندی مصر صورت گرفته است.

" ملکه فوزیه، همسرش زنده یاد محمدرضاشاه پهلوی و دخترشان شهناز"

شهناز پهلوی در تاریخ ۵ آبان سال ۱۳۱۹ مطابق با ۲۷ اکتبر سال ۱۹۴۰ در تهران به دنیا آمد. مادر وی فوزیه، دختر ملک فواد اول، پادشاه مصر بود که در سال ۱۹۳۹ به ازدواج محمدرضا پهلوی، به هنگام ولیعهدی وی، درآمد.

ازدواج فوزیه و محمدرضا پهلوی که به خواست پدران آنها صورت گرفته بود، تنها ۶ سال دوام یافت. شاهزاده فوزیه پس از جدایی ایران را ترک کرد. او ۱۱ تیرماه امسال (۱۳۹۲) در سن ۹۱ سالگی در اسکندریه درگذشت.

در پی کودتای ضدسلطنتی سال ۱۹۵۲ در مصر، عنوان شاهزادگی از فوزیه گرفته و ثروت‌اش نیز مصادره شد. فوزیه حاضر به ترک کشورش مصر نشد. (عکس: فوزیه و خواهرش در لباس نظامی به هنگام جنگ شش روزه اعراب و اسرائیل)

شهناز پهلوی در سال ۱۳۳۶ با اردشیر زاهدی ازدواج کرد. حاصل این پیوند که ۷ سال به طول انجامید دختری به نام مهناز زاهدی است.

شاهزاده شهناز پس از آن با خسرو جهانبانی ازدواج کرد. پس از وقوع انقلاب در ایران او به خارج از کشور مهاجرت کرد و اکنون ساکن سوئیس است. شاهزاده شهناز دارای تابعیت سوئیسی نیز هست.


MAR/DW/DE

این گزارشها در حال تکمیل شدن است

خبر گزاری مردانی نیوز

بیشتر بخوانید مطالب مرتبط در این ضمیمه از

فوزیه، نخستین همسر زنده یاد محمدرضاشاه پهلوی و خواهر ملک فاروق درگذشت


http://www.mardaninews.de/archive2013/the-news/52-1389-01-09-22-26-52/14532-1392-04-11-21-02-24.html

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت آخرین اخبار مصر"; دولت مصر به شاهزاده شهناز، تنها فرزند مشترک محمدرضا پهلوی، آخرین پادشاه ایران، و همسرش ملکه فوزیه، تابعیت مصری داد.