My CMS

دکتر ایرج ربیعی:تفسیر مطبوعات آلمان" ناحشنودی کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند مذاکرات هسته ای"ملایان سیستم هسته ای خود را در عمق بسیار زیادی نصب کرده اند.

آشکار وپنهان همه جا با چشم باز"

دکتر ایرج ربیعی:تفسیر مطبوعات آلمان" ناحشنودی کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند مذاکرات هسته ای"ملایان سیستم هسته ای خود را در عمق بسیار زیادی نصب کرده اند.

گزارش و تفسیر ا ز "دکتر ایرج ربیعی" نویسنده و تحلیل گر خبرگزاری مردانی نیوز "نمایه الکترونیکی جار

جمعه, 15 اسفند 1393Mit großem Applaus und Standing Ovations wurde der israelische Regierungschef empfangen
Foto: Reuters/bild

ناحشنودی کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند مذاکرات هسته ای"ملایان سیستم هسته ای خود را در عمق بسیار زیادی نصب کرده اند.

ناحشنودی کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند مذاکرات هسته ای و علایم نشان دهنده تصمیم جدی اوباما برای کمک به ایران که در نهایت منجر به دست یابی ایران به بمب هسته ای خواهد شد، نشانی از نگرانی کشور های منطقه از اتمی شدن ایران است دلیل آن هم قول‌هایی است که جان کری به کشورهای خلیج فارس برای ایجاد یک سیستم دفاعی به این کشور ها برای جلوگیری از بمب اتمی ایران داده است.

بنا براین چنین بر میآید، که سخنرانی نتان یاهو در آمریکا تنها جمهوری خواهان این کشور را بیدار نکرده بلکه کشور های عربی حاشیه خلیج فارس را شدیداً نگران کرده تا جایی که جان کری به آن‌ها قول حمایت در مقابل حمله احتمالی ایران میدهد.


سئوال این است، چرا باید کشوری را به بمب هسته ای مجهز کرد و این تجهیز را دلیل تجهیز کشور های دیگر زیر چتر جلوگیری از خطر بمب اتمی ایران بحساب آورد.

روزنامه میتل دویچه سایتونگ (Mitteldeutsche Zeitung ) با اشاره به خبر نشریه الحیات چاپ لندن مینویسد، آمریکا تصمیم دارد، چتر حافظی مانند چتر حافظ در کره جنوبی و ژاپن در مقابل حمله اتمی کره شمالی برای این کشور ها نصب کند.

در این خبر آمده است، در محافل سیاسی گفته میشود، نمایندگان کشور های عربی در ریاض نگرانی شدید خود را از اتمی شدن ایران روز گذشته به جان کری گفته اند.وزرای امور خارجه آمریکا و عربستان سعودی، جان کری و سعود الفیصل در ریاض

جان کری سعی کرد همکاران عرب خود را در ریاض که نگران آینده منطقه هستند و به وی گفته اند، ایران به تهاجم خود در منطقه هم چنان ادامه میدهد، با اعلام نصب سیستم چتر حفاظت منطقه از حمله احتمالی اتمی ایران ، آرام کند.

هوبرت وتسل ( Hubert Wetzel ) معاون دبیر سرویس خارجی نشریه زود دویچه سایتونگ و روزنامه‌نگاری که مقالات وی در زمینه تشدید جاسوسی آمریکا در اروپا سر و صدای بسیاری کرد در مقاله خود مینویسد، برای متوجه شدن به نکات مذاکرات هسته ای با ایران و حمایت زیاد اوباما از این کشور نباید حتماً دوست و طرفدار نتان یاهو باشیم تا متوجه خطراتی که در آینده از سوی ایران متوجه منطقه خاور میانه میشود، بشویم.

با وجود سر و صدا های زیادی که پیرامون سخنان نتان یاهو شنیده می‌شود به این نتیجه میرسیم که حق با او است. نخست وزیر اسرائیل میداند، برای عملیات نظامی خیلی دیر شده، توافق با ایران امنیت منطقه را به خطر میاندازد، بنا براین فقط یک گزینه باقی میماند، آن هم ادامه و تشدید تحریم ها است.

این روزنامه‌نگار معروف که سالها در آمریکا گزارشگر نشریه های مختلف کشور های آلمانی اروپا زبان بوده و در سال 2000 نشریه فایناشنال تایمز آلمان را تاسیس کرد، مینویسد، رژیم ایران میگوید، بمب اتمی نخواهد ساخت اما اصرار میورزد، فناوری تولید آن را داشته باشد.


آن‌هایی که دلشان برای امضاء قرارداد با ایران پر پر میزند، نباید فراموش کنند، توافق با ایران، یعنی آتش بحران در منطقه که مخلوطی از مردم شیعه و سنی است. باید از هم‌اکنون اندیشید، چگونه میتوان جلوی بحران شدید آینده را در منطقه خاور نزدیک و هجوم آتش آن را به اروپا گرفت.

اوباما در طرح خود 10 سال پیش بینی و فکر میکند، شاید در ده سال آینده انسانهای بهتر و آزادی خواه، دموکرات و انسان دوست غیر از ملایان حکومت را بدست میگیرند.

چنین تصورات و استفاده کردن از قانون احتمالات آنهم با درصد بسیار کم برای جهان آزاد، نمیتواند جوابگوی کشور های منطقه خلیج فارس و خاور میانه باشد.

با همه اطلاعاتی که در دست است، زمان حمله نظامی به ایران دیر شده و دلیل آن هم این است که ملایان سیستم هسته ای خود را در عمق بسیار زیادی نصب کرده اند. بنا براین یک گزینه بیشتر وجود ندارد، آن هم تشدید تحریم ها و سابوتاژ سیستم هسته ای ایران است.

ایرج ربیعی آلمان

Dr. Iradj Rabii Journalis

Iradj.rabii@freenet.d

این گزارشها در حال تکمیل شدن است
خبر گزاری مردانی نیوز
بیشتر بخوانید مطالب مرتبط در این ضمیمه از

دکتر ایرج ربیعی:تفسیر مطبوعات آلمان" بازتاب سخنان نتان یاهو در کنگره آمریکا"آیا نتان یاهو حق دارد؟" ایران باید دوباره عضو معمولی پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بشود

http://www.mardaninews.de/the-news/66-1389-01-09-22-31-17/22579------q-------q----q-----------.html

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت مطبوعات جهان ( مطبوعات جهان ) دکتر ایرج ربیعی:تفسیر مطبوعات آلمان" ناحشنودی کشورهای حاشیه خلیج فارس از روند مذاکرات هسته ای"ملایان سیستم هسته ای خود را در عمق بسیار زیادی نصب کرده اند.