My CMS

دکتر ایرج ربیعی:تفسیر مطبوعات آلمان" بازتاب سخنان نتان یاهو در کنگره آمریکا"آیا نتان یاهو حق دارد؟" ایران باید دوباره عضو معمولی پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بشود

آشکار وپنهان همه جا با چشم باز"

دکتر ایرج ربیعی:تفسیر مطبوعات آلمان" بازتاب  سخنان نتان یاهو در کنگره آمریکا"آیا نتان یاهو حق دارد؟" ایران باید دوباره عضو معمولی پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بشود

گزارش و تفسیر ا ز "دکتر ایرج ربیعی" نویسنده و تحلیل گر خبرگزاری مردانی نیوز "نمایه الکترونیکی جار

پنجشنبه, 14 اسفند 1393Mit großem Applaus und Standing Ovations wurde der israelische Regierungschef empfangen
Foto: Reuters/bild

سخنان نتان یاهو در کنگره آمریکا در آلمان  بازتاب بسیار بزرگی داشت، این بازتاب بیشتر بخاطر احساس مسئولیت دولت آلمان برای حفظ امنیت و موجودیت کشور اسرائیل است که بار ها صدرآعظم های آلمان آن را تکرار و تأکید کرده‌اند، بیشتر بود.


تقریباً همه نشریات آلمان در سطر تیتر های خود بعنوان مثال، آیا نتان یاهو حق دارد؟ توافق با ایران راه رسیدن این کشور را به بمب اتمی سخت نمیکند بلکه هموار میکند، توافق با ایران ریسک بزرگی در پی دارد، در کدامین نقطه نتان یاهو حق دارد و کنگره اوباما را زیر فشار میگذارد و بسیاری از سر تیتر های دیگر به مشکل هسته ای ایران بیشتر از گذشته آن هم در هفته‌های آخر تصمیم گیری پرداخته اند.

نشریه زود دویچه سایتونگ مینویسد، کنگره آمریکا بعد از نطق نتان یاهو اوباما را زیر فشار میگذارد تا مانع یک توافق بد با ایران شود.

در تفسیر این نشریه آمده است، نطق نتان یاهو که حاکی از خطر حتمی بمب هسته ای ایران برای اسرائیل و جهان بود، در آمریکا و اسرائیل با بازتاب‌های مختلف مانند سخنان نخست وزیر اسرائیل، توافق بد، توافق بسیار بد، بدون توافق روبرو شد.

میتش ماک کونل (Mitch McConnell ) رهبر جمهوری خواهان در سنا،، تصمیم داردطرح توافق نامه را در دوشنبه آینده برای رأی گیری به بگذارد اما مشخص نیست، تا آخر ماه مارس طبق قوانین فعلی تصویب شود.

بنا براین باید تا اوایل هفته آینده و احتمال وتوی اوباما صبر کرد.

فرانک والتر اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان در پارلمان پیرامون مذاکرات هسته ای، بعد از مذاکره با وزیران امور خارجه، فرانسه، انگلیس و ایران در مونتروی سوئیس گفت
، اگر طی حدود چهار ماه آینده به نتیجه نرسیم، در آینده نیز به نتیجه نخواهیم رسید، چنین اظهاراتی میرساند، همه نگران فروپاشی کلیه کوشش ها هستند و یا بعبارتی دیگر، آنچه رشته شده بود، پنبه میشود.

روزنامه زود دویچه سایتونگ با اشاره به منابع ایرانی مینویسد، وزیران امور خارجه با معاونین خود در پانزدهم در مونترو به مذارکرات ادامه میدهند.

کارشناسان سیاسی میگویند، نطق نتان یاهو در کنگره برای اوباما غافلگیر کننده بود، گرچه میدانست نتان یاهو چه میخواهد بگوید اما چون نخست وزیر اسرائیل قبلاً با او مشورت نکرده بود، در جواب دادن به نطق او چندان از خود مقاومت نشان نداد.

هرچند که اوپوزیسیون اسرائیل از نتان یاهو بخاطر تشدید مشکل اسرائیل و آمریکا انتقاد کرد و در ایران خانم مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه این کشور آن را دروغ و کسل کننده خواند، نخست وزیر اسرائیل موفق شد، کنگره آمریکا را با نطق خود تکان بدهد و شاهد تأثیر این نطق، کف زدن‌های زیاد و تشویق نمایندگان کنگره بود.

نشریه در تاگس اشپیگل چاپ برلین در تفسیر مفصل خود زیر عنوان، »در کدامین مرحله نتان یاهو حق دارد« مینویسد
، آنچه در حال حاضر مورد مذاکره گروه پنج بعلاوه یک میباشد، با هدف اصلی سال 2003 که قرار بود ایران کلیه سیستم هسته ای و عملیات خود را شفاف سازد، فرق بسیار دارد.

تهران طی سالهای گذشته بجای اعتماد از دست رفته، که میبایستی شفاف سازی کند، مراکز و سیستم‌های جدید تری برای فعالیت هسته ای خود بکار گرفت.

گروه پنج بعلاوه یک خلاف قطعنامه شورای امنیت که در آن صراحتاً متوقف ساختن کلیه فعالیت‌های هسته ای ایران خواسته شده بود، عمل کرد و به ایران امکانات زیادی داد که با مخالفت نتان یاهو مواجه شد.

بنا براین کنترل سیستم‌ها و مکان های فعالیت هسته ایران حتی آن‌هایی که این کشور اظهار نکرده، یک مسأله بسیار حساس و حتمی است.

اولیور ترنرت (Oliver Thränert ) رئیس تینک تانک انستیتوی

زوریخ سوئیس که این تفسیر را برای نشریه در تاگس اشپیگل نوشته میافزاید، ایران باید دوباره عضو معمولی پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بشود

(NVV )، در مذاکرات هسته ای به این نکته توجه نشده بنا براین بعد از پایان مدت مشخص ایران میتواند از امضاء پیمان سر باز بزند. این راه فراری است که نمایندگان گروه پنج بعلاوه یک در اختیار ایران گذاشته اند.

این چند مورد دلیل فاصله ایران از قرارداد های گذشته است و با آنچه ایران در گذشته و حال انجام میدهد، نمیتوان به این کشور اعتماد کرد و دلیل عدم اعتماد نتان یاهو نیز همین است.

ایرج ربیعی آلمان

Dr. Iradj Rabii Journalis

Iradj.rabii@freenet.d

این گزارشها در حال تکمیل شدن است
خبر گزاری مردانی نیوز
بیشتر بخوانید مطالب مرتبط در این ضمیمه از

دکتر ایرج ربیعی: موفقیت‌های اقتصادی و سیاسی اسرائیل در زمان دولت نتان یاهو".اسرائیل در آینده نزدیک با استخراج منابع عظیم گاز خود، نروژ مدیترانه خواهد شد."نشریات اقتصادی جهان وضع هواپیمایی سویل ایران را فاجعه میدانند.


http://www.mardaninews.de/the-news/66-1389-01-09-22-31-17/22562--------------q-------------q---------.html

شما اینجا هستید: خانه مطالب سایت مطبوعات جهان ( مطبوعات جهان ) دکتر ایرج ربیعی:تفسیر مطبوعات آلمان" بازتاب سخنان نتان یاهو در کنگره آمریکا"آیا نتان یاهو حق دارد؟" ایران باید دوباره عضو معمولی پیمان‌نامه منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بشود