اخبار کوتاه

اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان ۰ سه شنبه - نوزدهم آذر ۱۳۹۸ برابر با دهم دسامبر ۲۰۱۹

"خوشا به روز وروزگار بشریت که کورش دارد" به نام ایران و به نام ندای آزادی ایران *** طرح...

 نقض حقوق بشر”: در رژیم توتالیتر،”  تبریک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؟

نقض حقوق بشر”: در رژیم توتالیتر،” تبریک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؟

Im Iran gehen Zehntausende auf die Straße, demonstrieren gegen das korrupte Islamisten-Regime....

 عربستان سعودی،

عربستان سعودی،":ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به اتحاد برابر ایران فراخواند

  عربستان سعودی،":ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به اتحاد...

  زنان

زنان": در رژیم توتالیتر "فاجعه " کودک همسری "#ازدواج_کودکان " - وزارت جوانان" ازدواج کودکان در برخی نقاط ایران چهار برابر شده است

     خرد چشم جان است، چون بنگری تو بی چشم، شادان جهان نسپری  زنان": در رژیم توتالیتر "فاجعه "...

  اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا" : تحریم ناقضان حقوق بشر " اتحادیه اروپا قانونی برای تحریم ناقضان حقوق بشر تنظیم می‌کند

 Brüssel EU-Flaggen اتحادیه اروپا"خبر گزاری مردانی نیوز  اتحادیه اروپا" : تحریم ناقضان حقوق...

  •     اخبار کوتاه

    اخبار کوتاه": "فشرده وقایع روز ایـــران وجهان ۰ سه شنبه - نوزدهم آذر ۱۳۹۸ برابر با دهم دسامبر...

    چهارشنبه, 20 آذر 1398 00:01

    Published in اخبار جهان

  •  نقض حقوق بشر”: در رژیم توتالیتر،”  تبریک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؟

    نقض حقوق بشر”: در رژیم توتالیتر،” تبریک به مناسبت روز جهانی حقوق بشر؟

    سه شنبه, 19 آذر 1398 23:08

    Published in حقوق بشر

  •  عربستان سعودی،

    عربستان سعودی،":ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به اتحاد برابر...

    سه شنبه, 19 آذر 1398 22:03

    Published in اخبار جهان

  • اقتصاد

    اقتصاد" در رژیم توتالیتر "حنایت علیه بشریت"شاهزاده رضا پهلوی - نامه سرگشاده به دبیر کل سازمان ملل...

    سه شنبه, 19 آذر 1398 20:06

    Published in اقتصاد

  •   زنان

    زنان": در رژیم توتالیتر "فاجعه " کودک همسری "#ازدواج_کودکان " - وزارت جوانان" ازدواج کودکان در...

    سه شنبه, 19 آذر 1398 18:49

    Published in زنان

  •  حواد ث اجتماعی فاجعه

    حواد ث اجتماعی فاجعه" زن‌کشی در ترکیه؛ مشکلی که نادیده گرفته می‌شود"قتل یک دختر جوان شهروند...

    سه شنبه, 19 آذر 1398 18:32

    Published in زنان

  •   اتحادیه اروپا

    اتحادیه اروپا" : تحریم ناقضان حقوق بشر " اتحادیه اروپا قانونی برای تحریم ناقضان حقوق بشر تنظیم...

    سه شنبه, 19 آذر 1398 18:10

    Published in حقوق بشر

خبرنامه خبرگزاری مردانی نیوز

به زبانهای دیگر

English French German Italian Portuguese Russian Spanish
شما اینجا هستید: خانه مردانی نیوز فناوری